Cât de părăsit ești Doamne

Cât de părăsit ești Doamne
În Preasfântul Sacrament,
Unde Tu aștepți pe oameni
Cu adânc devotament.

Când și când, doar câte unul
Se strecoară la Altar,
De-Ți înalță-o scurtă rugă
Și Te lasă singur iar.

În nespusa-ți îndurare
O, Isuse preaiubit,
Pentru mântuirea noastră
Tuturor Te-ai dăruit.

Pentru noi în Sfânta Taină
Ai rămas pe-acest Pământ,
Să ne dai mereu dovadă
De-al Tău veșnic legământ.

O, Isuse-a Ta iubire
Nu putem s-o prețuim,
Și în veci cum se cuvine
Nu putem să-Ți mulțumim.

Totuși, ca să-Ți dăm dovadă
Că noi vrem să Te iubim,
Astăzi inimile noastre
Ție, Doamne le jertfim.