Cânt lui Cristos

Cânt lui Cristos, el ne va elibera,
va reveni iar în slavă.
Și viață veșnică ne va dărui.
Aleluia, aleluia!

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! - bis

Cânt lui Cristos, în El va reînflori
orice speranță pierdută.
Toată ființa în el va re-nvia.
Aleluia, aleluia!

Cânt lui Cristos, într-o zi va reveni
la toți cei care-l așteaptă.
Va fi lumină în cer și pe pământ.
Aleluia, aleluia!