Când joi seara după cină

Când joi seara după cină
Mers-a Isus în grădină
Și-a luat cu sine trei
Dintre ucenicii Săi. - bis

Și-apoi s-a dus mai în sus
Plângând pe genunchi s-a pus
Și-a zis: Părinte, Părinte
De se poate ia aminte! - bis

Ca să treacă-acest pahar
Of, vai cât e de amar.
Atunci un înger de sus
Mângâiere i-a adus. - bis

Și-apoi s-a dus la ai săi
I-a găsit dormind toți trei,
Și le-a zis: "Cum nu puteați,
Cu Mine să privegheați?" - bis

Iată-o ceată de argați
Îmbrăcați ca și soldați,
Iar Isus cu glasul blând
I-a-ntrebat așa, zicând: - bis

Ce veniți așa-narmați
Și pe cine căutați?
Iar ostașii i-au răspuns:
Noi căutăm pe Isus. - bis

Iar Isus cu glasul blând:
De Mă căutați, Eu sunt.
Și L-au prin și L-au legat
Și la chinuri ei L-au dat. - bis

Și L-au dus pe-o strâmtă cale
La Golgota, loc de jale.
Crucea greu îl apăsa,
Iar Isus o ridica. - bis

Ei îl împingeau-nainte,
El zicea: "Iartă-i Părinte!"
O, Fiul lui Dumnezeu,
Mult ai pătimit și greu. - bis

Pentru ale noastre păcate
Suferit-ai pân-la moarte.
Cunună de spini I-au pus
Domnului nostru Isus. - bis