Când Domnul e cu noi

Când Domnul e cu noi
     cine e-mpotriva noastră?
Când Domnul e cu noi
     cine poate sta-mpotrivă?

N-ar putea să ne despartă
     de iubirea lui Cristos
Nici foamea, nici sabia,
     nici necazul ori durerea.

Dacă Tatăl nu l-a cruțat
     pe unicul său Fiu
Cum ar putea să ne refuze
     vreo altă rugăminte?

Acum, la dreapta Tatălui,
     Cristos se roagă pentru noi.
Urmând Cuvântul Său,
     până și moartea o vom învinge.