Binecuvântat ești, Doamne!

Binecuvântat ești, Doamne,
slava Ta-i fără măsură.
Binecuvântat ești, Doamne,
veșnică-i iubirea Ta!

Cerurile - bis
și voi îngeri - bis
și tu pământ - bis
lăudați pe Dumnezeu.

Stele din cer - bis
soare și lună - bis
rouă și ploi - bis
lăudați pe Dumnezeu.

Foc și căldură - bis
frig și zăpadă - bis
gheață și vânt - bis
lăudați pe Dumnezeu.

Noapte și zi - bis
și tu, lumină - bis
fulger și nori - bis
lăudați pe Dumnezeu.

Dealuri și munți - bis
arbori și plante - bis
voi, animale - bis
lăudați pe Dumnezeu.

Tot poporul Lui - bis
și voi preoți - bis
voi slujitori - bis
lăudați pe Dumnezeu.