Ave Maria, Gratia Plena

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu.

Tu Regina Păcii ești
Și pe noi ne ocrotești
Tu ne susții, tu la noi vii,
În inima ta ne primești.

În genunchi în fața ta
Eu mereu mă voi ruga
Să mijlocești la Fiul tău
Să piară din lume ce-i rău.