Astăzi s-a-nălțat o lumină

Astăzi s-a nălțat o lumină,
e lumina Domnului,
ea hotare nu va cunoaște,
va fi-n toate inimile.

Veți vedea mărirea Lui
și puterea Domnului.
Spuneți tuturor:
El este Domnul, nu vă temeți.

Căci El vine să vă salveze,
să deschidă inimile,
către dragostea Lui
care v-a răscumpărat.

Să tresalte și deșertul
și să strige de bucurie:
apa a izvorât
până și în pustiu.