Ajungă veacurile multe

Ajungă veacurile multe
În care fost-am despărțiți,
Azi glasul lui Isus ne cheamă,
Creștini, de ce nu vă uniți?

Prea mult în ură, vrăjmășie,
În cete fost-am despărțiți.
Să ne trezim! E ceasul ultim,
Să ne iubim, să fim uniți!

Lăsați de-acuma vrăjmășia,
Mânia, ura lepădați!
Urmați de-acum Porunca Sfântă,
Iubiți-vă că sunteți frați!

Căci adevărul este unul,
Cum Unul este și Cristos,
De ce noi despărțiți în cete,
Să ne luptăm fără folos?

Veniți creștini de pretutindeni,
Să ne unim întru Cristos,
În jurul crucii Sale sfinte
Ne cheamă glasul Lui duios.

Veniți copiii Mei la Mine,
Să vă-nfrățiți în jertfa Mea.
Eu pentru voi Mi-am dat viața
Și M-am jertfit pe Golgota.

Veniți să împlinim dorința
Ce-a arătat-o Domnul Sfânt,
În rugăciunea către Tatăl
Ce ne-a lăsat-o legământ.

Veniți creștini din lumea largă,
Din Răsărit și din Apus.
Iubirea Golgotei ne cheamă,
Să ne unim întru Isus.

Căci vine în curând Stăpânul
Să-și cerceteze-al Său popor.
Fiți gata să-I ieșiți-nainte,
Cântându-I slavă toți în cor.

Lăsați în lături tot ce poate,
Să ne mai țină despărțiți,
Și să rămână doar iubirea
În care toți să fim uniți.