Afară ninge liniștit

Afară ninge liniștit
Și-n casă arde focul,
Iar noi pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul;

E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Isus,
Cu glas duios și dulce;

Cum s-a născut Isus în frig,
În ieslea cea săracă,
Cum boii peste El suflau,
Căldură ca să-i facă.

Cum au venit la ieslea Lui,
Păstorii de la stână
Și îngerii din cer cântând
Cu flori de măr în mână!