În grădina cu măslini

În grădina cu măslini
Seara după ce-ai cinat,
Te-ai dus Doamne să-Ți alini
Sufletul învolburat.

Nu păcatul Tău, Isuse
Ți-a fost greu; căci n-ai avut.
Dar al nostru, păcat de-a duce
Pentru lume, Te-a durut.

Ai plâns Doamne și-ai oftat
În grădina Ghetsimani;
Doamne, n-ai avut păcat,
Dar avut-ai mulți dușmani.

Crucea-Ți stă lângă picioare,
Cuiele părea că simți;
Undeva-n cetatea mare,
Iuda Te vindea pe-arginți.

Să vegheze lângă Tine
Ucenicii n-au putut;
Și-ai plâns Doamne cu suspine
Rămas singur și vândut.

Lacrima-ți era de sânge
Când cereai puteri de sus;
Câte nu spunea atuncea
Plânsul Tău, iubit Isus.

În grădina cu măslini
Doamne pentru noi ai plâns,
Căci în loc s-adunăm crini,
Noi în suflet spini am strâns.

În grădina cu măslini
Vin Isuse eu și plâng,
Sufletul să mi-l alini,
Flori în suflet ca să strâng.