IANUARIE

31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore

1. V † SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou); Fer. Marian, pr. m.

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

2. S Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **

1In 2,22-28; Ps 97; In 1,19-28

3. D Preasfântul Nume al lui Isus; Sf. Genoveva, fc.

Sir 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; In 1,1-18 (1,1-5.9-14)

4. L Sf. Angela din Foligno, văduvă

1In 3,7-10; Ps 97; In 1,35-42

5. M Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege

1In 3,11-21; Ps 99; In 1,43-51

6. M † EPIFANIA DOMNULUI; Sf. Andrei Corsini, ep.

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

7. J Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian din Antiohia, pr. m.

1In 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25

8. V Sf. Severin, abate

1In 4,7-10; Ps 71; Mc 6,34-44

9. S Fer. Alexia Le Clerc, călug.

1In 4,11-18; Ps 71; Mc 6,45-52

10. D † BOTEZUL DOMNULUI; Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic

Is 55,1-11; Ps Is 12,2-3.4bcd. 5-6; 1In 5,1-9; Mc 1,7-11

11. L Ss. Honorata, fc.; Teodosie, călug.

Evr 1,1-6; Ps 96; Mc 1,14-20

12. M Ss. Arcadie, m.; Cezara, călug.

Evr 2,5-12; Ps 8; Mc 1,21-28

13. M Sf. Ilarie, ep. înv. *

Evr 2,14-18; Ps 104; Mc 1,29-39

14. J Ss. Felix de Nola, pr. m.; Ioan-Anton Farina, ep

Evr 3,7-14; Ps 94; Mc 1,40-45

15. V Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

Evr 4,1-5.11; Ps 77; Mc 2,1-12

16. S Sf. Marcel I, pp.

Evr 4,12-16; Ps 18; Mc 2,13-17

17. D † DUMINICA a 2-a de peste an; Sf. Anton, abate

1Sam 3,3b-10.19; Ps 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; In 1,35-42

18. L Sf. Prisca, m.

Evr 5,1-10; Ps 109,1-4; Mc 2,18-22

19. M Ss. Marius şi Marta, soţi m.

Evr 6,10-20; Ps 110; Mc 2,23-28

20. M Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *

Evr 7,1-3.15-17; Ps 109; Mc 3,1-6

21. J Sf. Agneza, fc. m. **

Evr 7,25-8,6; Ps 39; Mc 3,7-12

22. V Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.

Evr 8,6-13; Ps 84; Mc 3,13-19

23. S Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

Evr 9,2-3.11-14; Ps 46; Mc 3,20-21

24. D † DUMINICA a 3-a de peste an; Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

Iona 3,1-5.10; Ps 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

25. L CONVERTIREA SF. PAUL, ap.; Sf. Bretanion, ep. de Tomis

Fap 22,3-16 (Fap 9,1-22); Ps 116; Mc 16,15-18

26. M Ss. Timotei şi Tit, ep. **

2Tim 1,1-8 (Tit 1,1-5); Ps 95; Lc 10,1-9

27. M Sf. Angela Merici, fc. *

Evr 10,11-18; Ps 109; Mc 4,1-20

28. J Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, călug. m.

Evr 10,19-25; Ps 23; Mc 4,21-25

29. V Sf. Valeriu, ep.

Evr 10,32-39; Ps 36; Mc 4,26-34

30. S Sf. Martina, m.

Evr 11,1-2.8-19; Ps Lc 1,69-75; Mc 4,35-41

31. D † DUMINICA a 4-a de peste an; Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă

Dt 18,15-20; Ps 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28

© Editura Presa Bună