OCTOMBRIE

31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1. S Θ Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70 (sec.I); Sf. cuv. Roman Melodul (†560); [Sf. Tereza a Pruncului Isus (†1897)].

1Cor 15,58-16,3; Lc 5,17-26.

2. D DUMINICA 19 dR (a Predicii de pe câmpie). Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara (†304).

G 7; EvÎ 5; Ap 2Cor 11,31-12,9; Ev Lc 6,31-36.

3. L Θ Sf. ep. Dionisie Areopagitul (sec. I); [Fer. Bogdánffy Szilárd].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 20-a dR. Fil 2,12-16; Lc 6,24-30.

4. M Sf. ep. Ieroteu (sec. I); [Sf. Francisc de Assisi (†1226)].

Fil 2,16-23; Lc 6,37-45.

5. M Sf. Haritina (†304).

Fil 2,24-30; Lc 6,46-7,1.

6. J * Sf. ap. Toma (sec. I).

Fil 3,1-8; Lc 7,17-30.

7. V Sf. m. Sergiu și Vach (†297); [Preasfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului].

Fil 3,8-19; Lc 7,31-35.

8. S Sf. cuv. Pelaghia (sec. V).

2Cor 1,8-11; Lc 5,27-32.

9. D * DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. ap. Iacob al lui Alfeu (sec. I); Sf. Andronic și Atanasia (sec. V).

G 8; EvÎ 6; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.

10. L Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia (sec. III).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 21-a dR. Fil 4,10-23; Lc 7,36-50.

11. M Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi (sec. I); Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul (†845); [Sf. papă Ioan XXIII].

Col 1,1-11; Lc 8,1-3.

12. M Sf. m. Prob, Tarah și Andronic (†304).

Col 1,18-23; Lc 8,22-25.

13. J Sf. m. Carp, Papil și Agatonica (sec. III).

Col 1,24-2,1; Lc 9,7-11.

14. V Θ Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie (sec. I); Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei (†760).

Col 2,1-7; Lc 9,12-18.

15. S Sf. pr. m. Lucian din Antiohia (†312); [Sf. Tereza de Avila (†1582)].

2Cor 3,12-18; Lc 6,1-10.

16. D DUMINICA 21 dR (a Semănătorului și a Sf. Părinți de la sinodul al VII-a ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. Longin, sutașul (sec. I); [Sf. Maria Margareta Alacoque (†1690)].

G 1; EvÎ 7; Ap Gal 2,16-20 și Tit 3,8-15 (a Sf. Părinți); Ev Lc 8,5-15 și Io 17,1-13 (a Sf. Părinți).

17. L Sf. pf. Osea (sec. VIII îHr); Sf. cuv. m. Andrei din Creta (†767).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 22-a dR. Col 2,13-20; Lc 9,18-22.

18. M * Sf. ap. și ev. Luca (sec. I).

Col 2,20-3,3; Lc 9,23-27.

19. M Sf. pf. Ioil (sec. VI îHr); Sf. m. Var (†307).

Col 3,17-4,2; Lc 9,44-50.

20. J Sf. m. Artemie (sec. IV).

Col 4,2-9; Lc 9,49-56.

21. V Sf. cuv. Ilarion cel Mare (†371); [Sf. Ursula (sec. IV)].

Col 4,10-18; Lc 10,1-15.

22. S Sf. ep. Averchie (†200); Cei 7 tineri m. din Efes (†270); [Sf. papă Ioan Paul II].

2Cor 5,1-10; Lc 7,1-10.

23. D * DUMINICA 23 dR (a Vindecării îndrăcitului din Gherasa). Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului (†62).

G 2; EvÎ 8; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta

Pro Missionibus (pentru opere misionare).

24. L Sf. m. Areta și cei împreună cu el (sec. VI).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 23-a dR. 1Tes 1,1-5; Lc 10,22-24.

25. M Sf. m. Marcian și Martiriu (†358).

1Tes 1,6-10; Lc 11,1-10.

26. M (†) SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR (sec. IV).

EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev Io 15,17-16,2.

27. J Sf. m. Nestor (sec. IV).

1Tes 2,9-14; Lc 11,14-23.

28. V Sf. m. Terențiu și Neonila (sec. III); Sf. cuv. Ștefan Savaitul (†797).

1Tes 2,14-20; Lc 11,23-26.

29. S Sf. cuv. m. Anastasia Romana (†309); Sf. cuv. Avramie (sec. VI).

2Cor 8,1-5; Lc 8,16-21.

30. D DUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. m. Zenovie și sora sa Zenovia (†309).

G 3; EvÎ 9; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.

31. L Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Epimah (†250).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 24-a dR. 1Tes 2,20-3,8; Lc 11,29-33.

© Editura Viața Creștină