MARTIE

31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore

1. M Sf. cuv. m. Eudochia (sec. II).

Iu 1,1-10; Lc 22,39-42.45-71;23,1.

2. M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei (†321).

Apoc 1,1-8; Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8). Zi aliturgică. Aliluia. Harți lactate.

3. J Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (†308).

Iu 1,11-25; Lc 23,1-34;44-56.

4. V Sf. cuv. Gherasim de la Iordan (†475).

Apoc 1,9-20; Io 19,25-37(Ev Patimi 9). Zi aliturgică. Aliluia. Harți lactate.

5. S Sf. cuv. m. Conon (†275).

Rm 14,19-23.16,25-27; Mt 6,1-13. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări: Gal 5,22-6,2; Mt 11,27-30.

6. D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Cei 42 m. din Amoreea (†848).

G 4; EvÎ 4; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Mt 6,14-21.

7. L Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson (sec. IV).

Apoc 2,1-11; Lc 21,8-36 (Ev Vecerniei). Începutul Postului Mare. Post și ajun.

8. M Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei (†845).

Apoc 2,12-28; Mt 6,1-13 (Ev Vecerniei).

9. M † Sf. 40 m. din lacul Sebaste (†322).

Lit. Înaintesfințitelor. Evr 12,1-10; Mt 20,1-16. (Ap și Ev sfinți).

10. J Sf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie (†258).

Apoc 3,14-22; Mt 7,7-11 (Ev Vecerniei).

11. V Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului (†638).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 4,1-11; Io 15,1-7 (Ev Vecerniei).

12. S Sf. cuv. Teofan (†817); Sf. papă Grigore Dialogul (†604).

Evr 1,1-12; Mc 2,23-3,5. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

13. D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Aducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor (†847).

G 5; EvÎ 5; Lit. Sf. Vasile cel Mare;

Antifoane; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.

14. L Sf. cuv. Benedict de Nursia (†547), patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru.

Apoc 5,1-14; Mt 24,1-13 (Sâmbătă 15 dR).

15. M Sf. m. Agapie și cei împreună cu el (†304).

Apoc 6,1-17; Mt 24,13-28 (Joi 11 dR).

16. M Sf. m. Sabin Egipteanul (†303).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 7,1-17; Mt 24,27-33 (Vineri 11 dR).

17. J Sf. cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu (sec. V).

Apoc 8,1-13; Mt 24,34-44 (Sâmbătă 16 dR).

18. V Sf. aep. Chiril al Ierusalimului (†387).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 9,1-12; Mt 24,42-51 (Vineri 11 dR).

19. S (†) Sf. m. Hrisant şi Daria (†283); [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale].

Evr 3,12-16 Mc 1,35-44.

20. D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava (†796).

G 6; EvÎ 6; Lit. Sf. Vasile cel Mare;

Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.

21. L Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul (sec. IX).

Apoc 9,13-24; Io 14,27-15,7 (Luni 7 după Paști).

22. M Sf. pr. m. Vasile (†363).

Apoc 10,1-11; Io 16,2-13 (Marți 7 după Paști).

23. M Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei (†273).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 11,1-14; Io 16,15-23 (Miercuri 7 după Paști).

24. J Sf. cuv. Zaharia (†273).

Înainteserbarea Buneivestiri. Apoc 11,15-19; Io 16,23-33 (Joi 7 după Paști).

25. V (†) BUNAVESTIRE.

EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur cu Vecernia. Antifoane; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.

26. S Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.

Încheierea sărb. Buneivestiri. Evr 10,32-38; Mc 2,14-17. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

27. D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic (sec. IV).

G 7; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare;

Antifoane; Crucii Tale; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.

28. L Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul (sec. IX); Sf. cuv. Ilarion cel Nou (sec. VIII).

Apoc 13,1-10; Mt 26,57-75 (Ev Patimi 3).

29. M Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei (†362).

Apoc 13,11-18; Io 18,28-19,16 (Ev Patimi 4).

30. M Sf. cuv. Ioan Scărarul (†649).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 14,1-13; Mt 27,3-32 (Ev Patimi 5).

31. J Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei (sec. IV).

Apoc 14,14-20; Mc 15,16-32 (Ev Patimi 6).

© Editura Viața Creștină