IULIE

31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1. V Θ Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată (†303).

Rm 9,6-19; Mt 10,32-11,1.

2. S * Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne (458).

Rm 3,28-4,3; Mt 7,24-8,4.

3. D DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Sf. m. Iacint (sec. II); Sf. aep. Anatolie (†458).

G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.

4. L Sf. aep. Andrei Cretanul (†740).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 4-a dR. Rm 9,18-33; Mt 11,2-15.

5. M (†) Sf. Marta, mama Sf. Simeon (†561); Sf. cuv. Atanasie Atonitul; Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul (sec. X).

Rm 10,11-11,2; Mt 11,16-20.

6. M Sf. cuv. Sisoe cel Mare (†429); [Sf. m. Maria Goretti (†1902)].

Rm 11,2-12; Mt 11,20-26.

7. J Sf. cuv. Toma (sec. X); Sf. cuv. Acachie (sec. VI); Sf. m. Chiriachi (sec. IV).

Rm 11,13-24; Mt 11,27-30.

8. V Θ Sf. m. Procopie (†303).

Rm 11,25-36; Mt 12,1-8.

9. S Sf. ep. m. Pancrațiu (sec. I-II).

Rm 6,11-17; Mt 8,14-23.

10. D DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutașului). Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia (†319).

G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.

11. L Θ Sf. m. Eufemia (†304).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 5-a dR. Rm 12,4-5.15-21; Mt 12.9-13.

12. M Sf. m. Proclu și Ilarie (sec. II).

Rm 14,9-18; Mt 12,14-16.22-30.

13. M Θ Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul (†797).

Rm 15,7-16; Mt 12,38-45.

14. J Sf. ap. Aquila, din cei 70 (sec. I); Sf. aep. Iosif Mărturisitorul (†832).

Rm 15,17-29; Mt 12,46-13,3.

15. V Θ Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita (†296).

Rm 16,1-16; Mt 13,3-9.

16. S Sf. m. Atinoghen și cei 10 discipoli (†311); [Sf. Fecioară Maria, Regina Carmelului].

Rm 8,14-21; Mt 9,9-13.

17. D Θ DUMINICA 5 dR (a Vindecării celor doi îndrăciți din Gadara și a Sf. Părinți de la primele șase sinoade ecumenice). Sf. m. Marina (†269).

G 4; EvÎ 5; Ap Rm 10,1-10 și Tit 3,8-15 (a Sf. Părinți); Ev Mt 8,28-9,1 și Io 17,1-13 (a Sf. Părinți).

18. L Sf. m. Emilian din Durostorum (†362).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 6-a dR. Rm 16,17-24; Mt 13,10-23.

19. M Sf. cuv. Macrina (†380); Sf. cuv. Die (†431).

1Cor 1,1-9; Mt 13,24-30.

20. M (†) SF. PF. ILIE TESVITEANUL (sec. IX îHr).

EvU Mc 9,10-15; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.

21. J Sf. cuv. Simeon și Ioan (sec. IV).

1Cor 3,18-23; Mt 13,36-43.

22. V Sf. Maria Magdalena (sec. I).

1Cor 4,5-8; Mt 13,44-54.

23. S Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca (400); Sf. pf. Ezechiel (sec. VI îHr); [Sf. Brigitta, patroana Europei (†1373)].

Rm 9,1-5; Mt 9,18-26.

24. D Θ DUMINICA 6 dR (a Vindecării slăbănogului din Capernaum). Sf. m. Cristina (†220).

G 5; EvÎ 6; Ap Rm 12,6-14; Ev Mt 9,1-8.

25. L * Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia (sec. V).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 7-a dR. 1Cor 5,9-6,11; Mt 13,54-58.

26. M Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat (†313); Sf. m. Paraschiva (†140).

1Cor 6,20-7,12; Mt 14,1-13.

27. M (†) Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată (†305).

1Cor 7,12-24; Mt 14,35-15,11.

28. J Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena (sec. I).

1Cor 7,24-35; Mt 15,12-21.

29. V Sf. m. Calinic și Teodota (sec. IV).

1Cor 7,35-8,7; Mt 15,29-31.

30. S Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70 (sec. I).

Rm 12,1-3; Mt 10,37-11,1.

31. D DUMINICA 7 dR (a Vindecării celor doi orbi). Sf. Evdochim (†840); [Sf. Ignațiu de Loyola (†1556)].

G 6; EvÎ 7; Ap Rm 15,1-7; Ev Mt 9,27-35.

© Editura Viața Creștină