MARTIE

31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore

1. L Sf. cuv. m. Eudochia (sec. II).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 35-a dR. 1Io 2,18-3,8; Mc 11,1-11.

2. M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei (†321).

1Io 3,9-22; Mc 14,10-42.

3. M Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (†308).

1Io 3,21-4,11; Mc 14,43-15,1.

4. J Sf. cuv. Gherasim de la Iordan (†475).

1Io 4,20-5,21; Mc 15,1-15.

5. V Sf. cuv. m. Conon (†275).

2Io 1,1-13; Mc 15,22.25.33-41.

6. S Cei 42 m. din Amoreea (†848).

1Cor 10,23-28; Lc 21,8-9.25-27.33-36. Pomenirea tuturor morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

7. D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson (sec. IV).

G 7; EvÎ 7; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.

8. L Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei (†845).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 36-a dR. 3Io 1,1-15; Lc 19,29-40;22,7-39.

9. M † Sf. 40 m. din Lacul Sebaste (†322).

Iu 1,1-10; Lc 22,39-42.45-71;23,1.

10. M Sf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie (†258).

Apoc 1,1-8; Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8). Zi aliturgică. Aliluia. Harți lactate.

11. J Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului (†638).

Iu 1,11-25; Lc 23,1-34.44-56.

12. V Sf. cuv. Teofan (†817); Sf. papă Grigore Dialogul (†604).

Apoc 1,9-20; Io 19,25-37 (Ev Patimi 9). Zi aliturgică. Aliluia. Harți lactate.

13. S Aducerea moaștelor sf. aep. Nichifor (†846).

Rm 14,19-23;16,25-27; Mt 6,1-13. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări: Gal 5,22-6,2; Mt 11,27-30.

14. D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Sf. cuv. Benedict de Nursia (†547), patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru.

G 8; EvÎ 8; Ap Rm 13,11-14;14,1-4; Ev Mt 6,14-21.

15. L Sf. m. Agapie și cei împreună cu el (†304).

Apoc 2,1-11; Lc 21,8-36 (Ev Vecerniei). Începutul Postului Mare. Post și ajun.

16. M Sf. m. Sabin Egipteanul (†303).

Apoc 2,12-28; Mt 6,1-13 (Ev Vecerniei).

17. M Sf. cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu (sec. V).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 3,1-13; Mc 11,22-26 și Mt 7,7-8 (Ev Vecerniei).

18. J Sf. aep. Chiril al Ierusalimului (†386).

Apoc 3,14-22; Mt 7,7-11 (Ev Vecerniei).

19. V † Sf. m. Hrisant şi Daria (+283); [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale].

Apoc 4,1-11; Io 15,1-7.

20. S Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava (†796).

Evr 1,1-12 ; Mc 2,23-3,5. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

21. D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul (sec. IX).

G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.

22. L Sf. pr. m. Vasile (†363).

Apoc 5,1-14; Mt 24,1-13 (Sâmbăta 15 dR).

23. M Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei (†273).

Apoc 6,1-17; Mt 24,13-28 (Joi 11 dR).

24. M Sf. cuv. Zaharia (†273).

Înainteserbarea Buneivestiri. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 7,1-17; Mt 24,27-33 (Vineri 11 dR).

25. J (†) BUNAVESTIRE.

EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.

26. V Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.

Încheierea sărb. Buneivestiri. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 9,1-12; Mt 24,42-51 (Vineri 11 dR).

27. S Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic (sec. IV).

Evr 3,12-16; Mc 1,35-44. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

28. D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul (†813); Sf. cuv. Ilarion cel Nou († sec. VIII).

G 2; EvÎ 10; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.

29. L Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei (†362).

Apoc 9,13-24; Io 14,27-15,7 (Luni 7 după Paști).

30. M Sf. cuv. Ioan Scărarul (†649).

Apoc 10,1-11; Io 16,2-13 (Marți 7 după Paști).

31. M Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei (sec. IV).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 11,1-14; Io 16,15-23 (Miercuri 7 după Paști).

© Editura Viața Creștină