FEBRUARIE

28 de zile, ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore

1. L Sf. m. Trifon (†250).

Înainteserbarea Întâmpinării Domnului. În timpul săpt Ap și Ev săpt a 31-a dR. Evr 11,17-31; Mc 9,42-10,1.

2. M (†) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU.

EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Ziua Vieții Consacrate.

3. M Dreptul Simeon și profetesa Ana.

Iac 1,1-18; Mc 10,11-16.

4. J Sf. cuv. Isidor Pelusiotul (†449).

Iac 1,19-27; Mc 10,17-27.

5. V Sf. m. Agata (†251).

Iac 2,1-13; Mc 10,24-32.

6. S Sf. ep. Vucol al Smirnei (sec. II); Sf. m. Iulian (†284).

Col 1,1-6; Lc 16,10-15.

7. D DUMINICA 16 dR (a Pildei talanților). Sf. ep. Partenie (sec. IV); Sf. cuv. Luca (†953).

G 2; EvÎ 2; Ap 2Cor 6,1-10; Ev Mt 25,14-30.

8. L Θ Sf. m. Teodor Stratilat (sec. IV); Sf. pf. Zaharia (†520 îHr).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 32-a dR. Iac 2,14-26; Mc 10,46-52.

9. M Sf. m. Nichifor (sec. III).

Încheierea sărb. Întâmpinării Domnului. Iac 3,1-10; Mc 11,11-23.

10. M Sf. m. Haralambie (†202); [Sf. Scolastica (†547)].

Iac 3,11-4,6; Mc 11,22-26.

11. J Sf. ep. m. Vlasie (sec. IV); [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes - 1858].

Iac 4,7-5,9; Mc 11,27-33.

12. V Sf. aep. Meletie al Antiohiei (†381).

1Pt 1,1-2,10; Mc 12,1-12.

13. S Sf. cuv. Martinian (sec. IV).

1Tes 5,14-23; Lc 17,3-10.

14. D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). Sf. cuv. Auxențiu (sec. IV); [Sf. Chiril și Metodiu - patronii Europei].

G 3; EvÎ 3; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.

15. L Sf. ap. Onisim (sec. I).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 33-a dR. 1Pt 2,21-3,9; Mc 12,13-17.

16. M Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el (†309).

1Pt 3,10-22; Mc 12,18-27.

17. M Θ Sf. m. Teodor Tiron (sec. IV).

1Pt 4,1-11; Mc 12,28-37.

18. J Sf. papă Leon (†461).

1Pt 4,12-5,5; Mc 12,38-44.

19. V Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia (sec. I).

2Pt 1,1-10; Mc 13,1-8.

20. S Sf. ep. Leon al Cataniei (sec. VIII).

2Tim 2,11-19; Lc 18,2-8.

21. D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. cuv. Timotei (sec. VIII); Sf. Eustatie al Antiochiei (†338).

G 4; EvÎ 4. Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14. Începutul Triodului.

22. L Aflarea moaștelor m. din Eughenion (sec. IV).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 34-a dR. 2Pt 1,20-2,9; Mc 13,9-13.

23. M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei (†155).

2Pt 2,9-22; Mc 13,14-23.

24. M † Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.

2Pt 3,1-18; Mc 13,24-31. Harți.

25. J Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului (†806).

1Io 1,8-2,6; Mc 13,31-14,2.

26. V Sf. ep. Porfirie al Gazei (†420).

1Io 2,7-17; Mc 14,3-9. Harți.

27. S Sf. cuv. Procopie Decapolitul (sec. VIII).

2Tim 3,1-9; Lc 20,46-21,4.

28. D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. cuv. m. Vasile (sec. VIII). Sf. cuv. Casian Romanul (†435).

G 6; EvÎ 6; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.

© Editura Viața Creștină