APRILIE

30 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1. J Sf. cuv. Maria Egipteanca (sec. V-VI).

Apoc 11,15-19; Io 16,23-33 (Joi 7 după Paști).

2. V Sf. cuv. Tit Taumaturgul.

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 12,1-18; Io 17,18-26 (Vineri 7 după Paști).

3. S Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul (†824).

Evr 10,32-38; Mc 2,14-17. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

4. D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. m. Teodul și Agatopod (sec. IV); Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful (†886).

G 3; EvÎ 11; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Crucii Tale; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.

5. L Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion (sec. III).

Apoc 13,1-10; Mt 26,57-75 (Ev Patimi 3).

6. M Sf. aep. Eutichie (†582); Sf. ep. m. Irineu de Sirmium (†304).

Apoc 13,11-18; Io 18,28-19,16 (Ev Patimi 4).

7. M Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie (†304).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 14,1-13; Mt 27,3-32 (Ev Patimi 5).

8. J Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas - apostoli din cei 70 (sec. I); Sf. papă Celestin (†432).

Apoc 14,14-20; Mc 15,16-32 (Ev Patimi 6).

9. V Sf. m. Eupsihie din Cezareea (†362).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 15,1-8; Mt 27,33-54 (Ev Patimi 7).

10. S Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei (sec. III); [Sf. Gemma Galgani (†1903)].

Evr 6,9-12; Mc 7,31-37. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

11. D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. ep. m. Antipa al Pergamului (sec. I).

G 4; EvÎ 1; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.

12. L Sf. ep. Vasile de Parion (sec. VIII) și sf. Sava de la Buzău (†372).

Apoc 16,1-9; Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8).

13. M Sf. papă m. Martin (†655).

Apoc 16,10-20; Io 19,25-37 (Ev Patimi 9).

14. M Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim - apostoli din cei 70 (sec. I).

Apoc 17,1-18; Mc 15,43-47 (Ev Patimi 10).

15. J Sf. m. Crescent.

Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta). Apoc 18,1-20; Io 19,38-42 (Ev Patimi 11).

16. V Sf. m. Agapia, Irina și Hionia (sec. VI).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 18,21-24; Mt 27,62-66 (Ev Patimi 12).

17. S Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el (†341); Sf. cuv. ep. Acachie (sec. III); Sf. papă Agapet (†536).

Acatistul Maicii Domnului. Evr 9,24-28; Mc 8,27-31. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

18. D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. cuv. Ioan (sec. IX).

G 5; EvÎ 2; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.

19. L Sf. pr. m. Pafnutie (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Paleolavritul (sec. VI).

Apoc 19,1-10; Mt 26,6-16 (Ev din Miercurea Mare).

20. M Sf. cuv. Teodor Trihina (sec. V); Sf. Teotim de Tomis (sec. IV-V).

Apoc 19,11-16; Io 13,1-17 (Ev Spălării picioarelor).

21. M Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el (sec. IV); Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 19,17-21; Io 14,1-14 (Ev Vineri 6 după Paști).

22. J Sf. cuv. m. Teodor (†613).

Apoc 20,1-15; Io 14,10-21 (Ev Sâmbăta 6 după Paști).

23. V (†) SF. MARE MUCENIC GHEORGHE (†303).

EvU Lc 21,12-19; Ap 1 Cor 3,9-17; Ev Io 15,17-16,2.

24. S Sâmbăta Sf. și dreptului Lazăr. Sf. m. Sava Stratilat (sec. IV); Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga.

Evr 12,28-13,8; Io 11,1-45; Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,23-30.

25. D * DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ap. și ev. Marcu.

EvU Mt 21,1-11.15-17; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18; Sfințirea ramurilor.

26. L Sf. ep. m. Vasile al Amasiei (†322).

EvU Mt 21,18-44. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 21,9-27; Mt 24,3-35 (Ev Vecerniei). Începutul Săptămânii Mari.

27. M Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului (†107).

EvU Mt 22,15-23,39; Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 22,1-12; Mt 24,36-26,2. (Ev Vecerniei).

28. M Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian (sec. IV).

EvU Io 12,17-50. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 22,13-21; Mt 26,6-16. (Ev Vecerniei).

29. J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. 9 m. din Cizic (†322); Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena - patroana Europei (†1380)].

EvU Lc 22,1-39; Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; 1Cor 11,23-32; Mt 26,2-27,2; Io 13,3-17; Lc 22,43-44. Spălarea picioarelor: Io 13,1-17. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.

30. V * Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. ap. m. Iacob cel Mare (†42).

Zi aliturgică. Orele Împărătești. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta "Pro Terra Sancta" (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).

© Editura Viața Creștină