MARTIE

31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore

1. V Sf. Albin, ep.

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 104; Mt 21,33-43.45-46

2. S Sf. Angela a Crucii, călug.

Mih 7,14-15.18-20; Ps 102; Lc 15,1-3.11-32

3. D † DUMINICA a 3-a din Postul Mare. Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.

Ex 20,1-17 ; Ps 18; 1Cor 1,22-25; In 2,13-25

4. L Sf. Cazimir, rege *

2Rg 5,1-15a; Ps 41 şi 42; Lc 4,24-30

5. M Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.

Dan 3,25.34-43; Ps 24; Mt 18,21-35

6. M Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.

Dt 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19

7. J Ss. Perpetua şi Felicitas, m. *

Ier 7,23-28; Ps 94; Lc 11,14-23

8. V Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *

Os 14,2-10; Ps 80; Mc 12,28b-34

9. S Ss. Francisca Romana, călug. *; Dominic Savio; 40 de soldaţi, m.

Os 6,1-6; Ps 50; Lc 18,9-14

10. D † DUMINICA a 4-a din Postul Mare ("Laetare"). Sf. Simpliciu, pp.

2Cr 36,14-16.19-23; Ps 136; Ef 2,4-10; In 3,14-21

11. L Sf. Constantin, rege m.

Is 65,17-21; Ps 29; In 4,43-54

12. M Ss. Inocenţiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.

Ez 47,1-9.12; Ps 45; In 5,1-16

13. M Sf. Sabin, m.

Is 49,8-15; Ps 144; In 5,17-30

14. J Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.

Ex 32,7-14; Ps 105; In 5,31-47

15. V Sf. Luiza de Marillac, călug.

Înţ 2,1a.12-22; Ps 33; In 7,1-2.10.25-30

16. S Sf. Iulian, m.

Ier 11,18-20; Ps 7; In 7,40-53

17. D † DUMINICA a 5-a din Postul Mare. Sf. Patriciu, ep.

Ier 31,31-34; Ps 50; Evr 5,7-9; In 12,20-33

18. L Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ; Ps 22; In 8,1-11

19. M † SF. IOSIF, soţul Sf. Fecioare Maria; Fer. Marcel Callo, m.

2Sam 7,4b-5a.12-14a.16; Ps 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Lc 2,41-51a)

20. M Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen şi îns. m.

Dan 3,14-20.91-92.95; Ps Dan 3,52-56; In 8,31-42

21. J Sf. Nicolae de Flüe, pustnic

Gen 17,3-9; Ps 104; In 8,51-59

22. V Sf. Lia, văduvă

Ier 20,10-13; Ps 17; In 10,31-42

23. S Sf. Turibiu de Mongrovejo, ep. *

Ez 37,21-28; Ps Ier 31,10.11-12ab.13; In 11,45-56

24. D † DUMINICA FLORIILOR. Ss. Ecaterina a Suediei, călug.; Oscar Romero, ep., m.

Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Ps 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47

25. L Sf. Dismas

Is 42,1-7; Ps 26; In 12,1-11

26. M Sf. Emanuel, m.

Is 49,1-6; Ps 70; In 13,21-33.36-38

27. M Sf. Rupert, ep.

Is 50,4-9a; Ps 68; Mt 26,14-25

28. J JOIA SFÂNTĂ (Cina Domnului). Fer. Renata, m.

Ex 12,1-8.11-14; Ps 115; 1Cor 11,23-26; In 13,1-15

29. V VINEREA SFÂNTĂ (Patima şi moartea Domnului). Sf. Eustasie, ep.

Is 52,13-53,12; Ps 30; Evr 4,14-16;5,7-9; In 18,1-19,42

30. S SÂMBĂTA SFÂNTĂ. Ss. Ioan Climac (Scărarul), abate; Leonard Murialdo, pr.

Gen 1,1-2,2; Ps 103; Ex 14,15-15,1; Ps Ex 15; Rom 6,3-11; Mc 16,1-7

31. D † ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE). Sf. Beniamin, diacon m.

Fap 10,34a.37-43; Ps 117; Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8); In 20,1-9

© Editura Presa Bună