IANUARIE

31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore

1. L † SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou). Fer. Marian, pr. m.

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

2. M Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **

1In 2,22-28; Ps 97; In 1,19-28

3. M Preasf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc.

1In 2,29-3,6; Ps 97; In 1,29-34

4. J Sf. Angela din Foligno, văduvă

1In 3,7-10; Ps 97; In 1,35-42

5. V Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege

1In 3,11-21; Ps 99; In 1,43-51

6. S † EPIFANIA DOMNULUI. Sf. Andrei Corsini, ep.

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

7. D † BOTEZUL DOMNULUI. Ss. Raymund de Penyafort, pr.; Lucian din Antiohia, pr. m.

Is 55,1-11; Ps Is 12; 1In 5,1-9; Mc 1,7-11

8. L Sf. Severin, abate

1Sam 1,1-8; Ps 115; Mc 1,14-20

9. M Fer. Alexia Le Clerc, călug.

1Sam 1,9-20; Ps 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd; Mc 1,21-28

10. M Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic

1Sam 3,1-10.19-20; Ps 39; Mc 1,29-39

11. J Ss. Honorata, fc.; Teodosie, călug.

1Sam 4,1-11; Ps 43; Mc 1,40-45

12. V Ss. Arcadie, m.; Cezara, călug.; Tatiana, m.

1Sam 8,4-7.10-22a; Ps 88; Mc 2,1-12

13. S Sf. Ilarie, ep. înv. *

1Sam 9,1-4.17-19; 10,1a; Ps 20; Mc 2,13-17

14. D † DUMINICA a 2-a de peste an. Ss. Felix de Nola, pr. m.; Ioan-Anton Farina, ep.

1Sam 3,3b-10.19; Ps 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; In 1,35-42

15. L Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

1Sam 15,16-23; Ps 49; Mc 2,18-22

16. M Sf. Marcel I, pp.

1Sam 16,1-13; Ps 88; Mc 2,23-28

17. M Sf. Anton, abate **

1Sam 17,32-33.37.40-51; Ps 143; Mc 3,1-6

18. J Sf. Prisca, m.

1Sam 18,6-9;19,1-7; Ps 55; Mc 3,7-12

19. V Ss. Marius şi Marta, soţi m.

1Sam 24,3-21; Ps 56; Mc 3,13-19

20. S Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *

2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Ps 79; Mc 3,20-21

21. D † DUMINICA a 3-a de peste an. Sf. Agneza, fc. m.

Iona 3,1-5.10; Ps 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

22. L Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.

2Sam 5,1-7.10; Ps 88; Mc 3,22-30

23. M Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

2Sam 6,12b-15.17-19; Ps 23; Mc 3,31-35

24. M Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **

2Sam 7,4-17; Ps 88; Mc 4,1-20

25. J CONVERTIREA SF. PAUL, ap.; Sf. Bretanion, ep. de Tomis

Fap 22,3-16 (Fap 9,1-22); Ps 116; Mc 16,15-18

26. V Ss. Timotei şi Tit, ep. **

2Tim 1,1-8 (Tit 1,1-5); Ps 95; Lc 10,1-9

27. S Sf. Angela Merici, fc. *

2Sam 12,1-7a.10-17; Ps 50; Mc 4,35-41

28. D † DUMINICA a 4-a de peste an. Sf. Toma de Aquino, pr. înv.; Fer. Olimpia, călug. m.

Dt 18,15-20; Ps 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21b-28

29. L Sf. Valeriu, ep.

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Ps 3; Mc 5,1-20

30. M Sf. Martina, m.

2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,1-3; Ps 85; Mc 5,21-43

31. M Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă

2Sam 24,2.9-17; Ps 31; Mc 6,1-6

© Editura Presa Bună