NOIEMBRIE

30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1. V Θ Sf. Cosma și Damian, doctori fără plată († 303).

Ap 1Tes 5,9-13;24-28; Ev Lc 12,2-12.

2. S Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist (sec. IV).

Ap 2Cor 11,1-6; Ev Lc 9,1-6. Pomenirea morților.

3. D DUMINICA a 22-a după RUSALII (Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazăr). Sf. m. Acepsima († 378), Sf. m. Aitala și Iosif († 379). G 2; EvÎ 8.

Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.

4. L Sf. cuv. Ioanichie cel Mare († 846); Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu (sec. II); [Sf. Carol Boromeu († 1584)]. În timpul săpt Ap și Ev săpt a 25-a dR.

Ap 2Tes 1,1-10; Ev Lc 12,13-15;22-31.

5. M Sf. Galaction și Epistimia († 250).

Ap 2Tes 1,10-12;2,1-2; Ev Lc 12,42-48.

6. M Sf. Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului († 351).

Ap 2Tes 2,1-12; Ev Lc 12,48-59.

7. J Sf. m. 33 din Melitina († 309); Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul († 1054).

Ap 2Tes 2,13-17;3,1-5; Ev Lc 13,1-9.

8. V (†) SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43.

Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.

9. S Sf. m. Onisifor și Porfirie († 290); Sf. cuv. Matroana (sec. V) și Teoctista din Lesbos (881).

Ap Gal 1,3-10; Ev Lc 9,37-43.

10. D DUMINICA a 25-a după RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv). Sf. ap. Olimpas, Rodion, Sosipatru, Tertiu, Erast, Cuartus, din cei 70; Sf. m. Orest (sec. III). G 3; EvÎ 9.

Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației „Caritas”.

11. L Sf. m. Mina (sec. III), Victor, Vichentie, Ștefanida; Sf. cuv Teodor Studitul († 826). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 26-a dR.

Ap 1Tim 1,1-7; Ev Lc 14,1.12-15.

12. M Θ Sf. aep. Ioan Milostivul al Alexandriei († 619); Sf. cuv. Nil Sinaitul († 430); Sf. aep. m. Iosafat († 1623).

Ap 1Tim 1,8-14; Lc 14,25-35.

13. M (†) Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului († 407).

Ap 1Tim 1,18-20;2,8-15; Ev Lc 15,1-10.

14. J * Sf. ap. Filip (sec. I).

Ap 1Tim 3,1-13; Ev Lc 16,1-9.

15. V Sf. m. Gurie, Samona și Aviv (sec. IV).

Ap 1Tim 4,4-8.16; Ev Lc 16,15-18;17,1-4. Începe Postul Nașterii Domnului. Post.

16. S * Sf. ap. și ev. Matei.

Ap Gal 3,8-12; Ev Lc 9,57-62.

17. D Θ DUMINICA a 26-a după RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. ep. Grigorie al Neocezareei († 270). G 4; EvÎ 10.

Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.

18. L Sf. m. Platon și Roman († 305). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 27-a dR.

Ap 1Tim 5,1-10; Ev Lc 17,20-25.

19. M Sf. pf. Avdie (sec. VI îHr.); Sf. m. Varlaam (sec. III).

Ap 1Tim 5,11-21; Ev Lc 17,26-37.

20. M Sf. cuv. Grigore Decapolitul († 842); Sf. aep. Proclu al Constantinopolului († 446); Sf. m. Dasius din Durostorum († 304). Înainteserbarea Intrării în Templu a Maicii Domnului.

Ap 1Tim 5,22-25;6,1-11; Ev Lc 18,15-17.26-30.

21. J (†) INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Antifoane.

Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42;11,27-28.

22. V Sf. ap. Filimon, Arhip, Apfia și Onisim (sec. I); Sf. m. Cecilia; Sf. m. Valerian și Tiburțiu (sec. III).

Ap 2Tim 1,1-2.8-18; Ev Lc 19,12-28.

23. S Sf. ep. Amfilohiu din Iconiu († 395) și Grigorie al Agrigentului († 638).

Ap Gal 5,22-26;6,1-2; Ev Lc 10,19-21.

24. D Θ DUMINICA a 30-a după RUSALII (Păzirea poruncilor. Dregătorul bogat). Sf. papă m. Clement († 97); Sf. Petru al Alexandriei († 312). G 5; EvÎ 11.

Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.

25. L * Sf. m. Ecaterina din Sinai († 305); Sf. m. Mercurie († 250). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 28-a dR. Încheierea sărb. Intrării în Templu a Maicii Domnului.

Ap 2Tim 2,20-26; Ev Lc 19,37-44.

26. M Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul (sec. VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X).

Ap 2Tim 3,16-17;4,1-4; Ev Lc 19,45-48.

27. M Θ Sf. m. Iacob Persul († 422).

Ap 2Tim 4,9-22; Ev Lc 20,1-8.

28. J Sf. cuv. Ștefan cel Nou († 764); Sf. m. Irinarh († 298); [Sf. Caterina Labouré († 1876)].

Ap Tit 1,5-14; Ev Lc 20,9-18.

29. V Sf. m. Paramon, Filumen și Valerian († 250).

Ap Tit 1,15-16;2,1-10; Ev Lc 20,19-26.

30. S (†) Sf. ap. Andrei.

Ap Ef 1,16-23; Ev Lc 12,32-40.

© Editura Viața Creștină