IANUARIE

31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore

1. L (†) TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; SF. VASILE CEL MARE († 379). ANUL NOU CIVIL. Liturghia Sf. Vasile cel Mare; Antifoane.

Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52 (ale Sărbătorii); Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8 (ale Duminicii dinaintea Botezului Domnului). Te Deum de Anul Nou.

2. M Θ Sf. papă Silvestru († 335); Înainteserbarea Botezului Domnului. În timpul săpt Ap și Ev Sf. din Minei.

Ap Evr 5,4-10; Ev In 3,1-15 (joi în săpt Luminată).

3. M Sf. pf. Malahia († 445 îHr.); Sf. m. Gordie († 323); [Sf. Genoveva († 502)].

Ap Fap 2,14-21 (marți în săpt Luminată); Ev Mt 23,23-28 (marți 11 dR). Harți.

4. J Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist din Sicilia.

Ap 1Cor 4,9-16 (duminica 10 dR); Ev Lc 10,1-15 (vineri 22 dR).

5. V Sf. m. Teopempt și Teona (sec. III); Sf. cuv Sinclitica († 350). Ajunul Botezului Domnului. Orele Împărătești; Liturghia Sf. Vasile cel Mare unită cu Vecernia.

Ap 1Cor 9,19-27; Ev Lc 3,1-18. Post și ajun.

6. S (†) BOTEZUL DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS HRISTOS ÎN IORDAN (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Câți în Hristos.

Ap Tit 2,11-14;3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea cea mare a apei: Ap 1Cor 10,1-4; Ev Mc 1,9-11.

7. D * DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI (Începutul propovăduirii Domnului). SF. PROFET IOAN ÎNAINTEMERGĂTORUL ȘI BOTEZĂTORUL DOMNULUI (Mărturia lui Ioan Botezătorul). Sf. Nichita de Remesiana, ap. Românilor († 420). G 6; EvÎ 9.

Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17 (ale Duminicii); Ap Fap 19,1-8; Ev In 1,29-34 (ale Sfântului).

8. L Sf. cuv. Gheorghe de la Hozeva (sec. VII); Sf. cuv. Domnica (sec.V). În timpul săpt Ap și Ev a 13-a dR.

Ap 2Cor 8,7-15; Ev Mc 3,6-12.

9. M Sf. m. Polieuct (sec. III).

Ap 2Cor 8,16-24;9,1-5; Ev Mc 3,13-21.

10. M Sf. Grigore de Nissa († 394); Sf. cuv. pr. Marcian († 450); Sf. cuv. ep. Domețian (sec.VI).

Ap 2Cor 9,12-15;10,1-7; Ev Mc 3,20-27.

11. J † Sf. cuv. Teodosie cel Mare († 529).

Ap 2Cor 10,7-18; Ev Mc 3,28-35.

12. V Sf. m. Tatiana (sec. III).

Ap 2Cor 11,5-21; Ev Mc 4,1-9.

13. S Sf. m. Ermil și Stratonic († 320); [Sf. ep. Ilarie de Poitiers († 367)].

Ap 1Cor 2,6-9; Ev Mt 22,15-22.

14. D DUMINICA a 29-a dR (Vindecarea celor zece leproși). Sf. cuv. m. uciși în Sinai și în Rait († 370); G 7; EvÎ 10.

Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19; Încheierea sărb. Botezului Domnului.

15. L Sf. cuv. Pavel Tebeul (sec. IV) și Ioan Colibașul (sec. V). În timpul săpt Ap și Ev a 14-a dR.

Ap 2Cor 12,10-19; Ev Mc 4,10-23.

16. M Θ Cinstirea lanțului Sf. ap. Petru.

Ap 2Cor 12,20-21;13,1-2; Ev Mc 4,24-34.

17. M (†) Sf. cuv. Antonie cel Mare († 356).

Ap 2Cor 13,3-13; Mc 4,35-41.

18. J † Sf. Atanasie († 373) și Chiril ai Alexandriei († 445).

Ap Gal 1,1-3.20-24;2,1-5; Ev Mc 5,1-20. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

19. V Sf. cuv. Macarie Egipteanul († 390); Sf. aep. Arsenie de la Cercira (sec. X).

Ap Gal 2,6-10; Ev Mc 5,22-24.35-43;6,1.

20. S (†) Sf. cuv. Eftimie cel Mare († 473).

Ap 1Cor 4,1-5; Ev Mt 23,1-12.

21. D DUMINICA a 31-a dR (Vindecarea Orbului din Ierihon). Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul († 662); Sf. m. Neofit (sec. IV); [Sf. m. Agneza († sec. IV)]. G8; EvÎ 11.

Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.

22. L Sf. ap. Timotei (sec. I); Sf. cuv. m. Anastasie Persanul († 628). În timpul săpt Ap și Ev a 32-a dR.

Ap Iac 2,14-26; Ev Mc 10,46-52.

23. M Sf. m. Clement din Ancira; Sf. m. Agatanghel (sec. IV).

Ap Iac 3,1-10; Ev Mc 11,11-23.

24. M Sf. cuv. Xenia (sec. V); [Sf. Francisc de Sales († 1622)].

Ap Iac 3,11-18;4,1-6; Ev Mc 11,22-26.

25. J (†) Sf. aep. Grigore din Nazianz († 390); Sf. m. Bretanion al Tomisului († 370).

Ap Iac 4,7-17;5,1-9; Ev Mc 11,27-33.

26. V Sf. cuv. Xenofon și familia sa (sec. VI).

Ap 1Pt 1,1-25;2,1-10; Ev Mc 12,1-12.

27. S † Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur (438).

Ap 1Tes 6,14-23; Ev Lc 17,3-10.

28. D Θ DUMINICA a 32-a dR (Zaheu vameșul). Sf. cuv. Efrem Sirul († 373); [Sf. Toma de Aquino († 1274)]. G 1; EvÎ 1.

Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.

29. L Aducerea moaștelor Sf. Ignațiu Teoforul (445). În timpul săpt Ap și Ev a 15-a dR.

Ap Gal 2,11-16; Ev Mc 5,24-34.

30. M (†) SFINȚII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR. Sf. m. papă Hipolit († 235). EvU In 10,9-16.

Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.

31. M Θ Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată (sec. IV); [Sf. Ioan Bosco († 1888)].

Ap Gal 3,15-22; Ev Mc 6,7-13.

© Editura Viața Creștină