IANUARIE

31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore

1. S (†) TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Sf. Vasile cel Mare (†379).

EvU Io 10,9-16; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Ap Col 2,8-12 (a sărbătorii), 1Tim 3,13-4,5 (a sâmbetei); Ev Lc 2,20-21.40-52 (a sărbătorii) și Mt 3,1-11 (a sâmbetei). Anul Nou civil. Te Deum.

2. D Θ DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. papă Silvestru (†335).

G 3; EvÎ 6; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.

3. L Sf. pf. Malahia (†445 îHr); Sf. m. Gordiu (†323).

În timpul săpt Ap și Ev Sf. din Minei. Fap 2,14-21 (Marți în Săpt Luminată); Mt 23,23-28 (Marți 11 dR).

4. M Înainteserbarea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist.

1Cor 4,9-16 (Duminica 10 dR); Lc 10,1-15 (Vineri 22 dR).

5. M Ajunul Botezului Domnului; Sf. m. Teopempt și Teona (sec. III); Sf. cuv. Sinclitica (sec. IV).

Orele împărătești. Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap 1Cor 9,19-27; Ev Lc 3,1-18. Post și ajun.

6. J (†) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza).

EvU Mc 1,9-11; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.

7. V * SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (sec. I); Sf. Nichita de Remesiana, apostolul daco-romanilor (sec. V).

EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.

8. S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul (sec. VII); Sf. cuv. Domnica (sec. V).

Ap Ef 6,10-17 (Duminica 27 dR); Mt 4,1-11.

9. D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Polieuct (sec. III).

G 4; EvÎ 7; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.

10. L Sf. Grigore de Nissa (†394); Sf. cuv. pr. Marcian (†450); Sf. ep. Domețian (sec. IV).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 14-a dR. 2Cor 12,10-19; Mc 4,10-23.

11. M † Sf. cuv. Teodosie cel Mare (†529).

2Cor 12,20-13,2; Mc 4,24-34.

12. M Sf. m. Tatiana (sec. III).

2Cor 13,3-13; Mc 4,35-41.

13. J Sf. m. Ermil și Stratonic (sec. IV).

Gal 1,1-3.20-24. 2,1-5; Mc 5,1-20.

14. V Sf. cuv. m. din Sinai și Rait (sec. III-V).

Încheierea sărb. Botezului Domnului. Gal 2,6-10; Mc 5,22-24.35-6,1.

15. S Sf. cuv. Pavel din Teba (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Colibașul (sec. V).

1Cor 4,1-5; Mt 23,1-12.

16. D Θ DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși), Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.

G 5; EvÎ 8; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.

17. L (†) Sf. cuv. Antonie cel Mare (†356).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 15-a dR. Gal 2,11-16; Mc 5,24-34.

18. M † Sf. aep. Atanasie (sec. IV) și Chiril (sec. V).

Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Gal 2,21-3,7; Mc 6,1-7.

19. M Sf. cuv. Macarie Egipteanul (†390); Sf. ep. Arsenie (sec. X).

Gal 3,15-22; Mc 6,7-13.

20. J (†) Sf. Eftimie cel Mare (†473).

Gal 3,23-4,5; Mc 6,30-45.

21. V Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul (†662); Sf. m. Neofit (sec. IV); [Sf. m. Agnesa (sec. IV)].

Gal 4,8-21; Mc 6,45-53.

22. S Sf. ap. Timotei (sec. I); Sf. m. Anastasie Persanul (†628).

1Cor 4,17-5,5; Mt 24,1-13.

23. D DUMINICA 31 dR, (a Vindecării orbului din Ierihon). Sf. m. Clement și Agatanghel (sec. IV).

G 6; EvÎ 9; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.

24. L Sf. cuv. Xenia (sec. V); [Sf. ep. Francisc de Sales (†1622)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 16-a dR. Gal 4,28-5,10; Mc 6,54-7,8.

25. M (†) Sf. aep. Grigore din Nazianz (†390); Sf. ep. m. Bretanion din Tomis (†370).

Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Gal 5,11-21; Mc 7,5-16.

26. M Sf. cuv. Xenofont și familia sa (sec. VI).

Gal 6,2-10; Mc 7,14-24.

27. J † Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.

Ef 1,1-9; Mc 7,24-30.

28. V Θ Sf. cuv. Efrem Sirul (†373); [Sf. Toma de Aquino (†1274)].

Ef 1,7-17; Mc 8,1-10.

29. S Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.

1Cor 10,23-28; Mt 24,34-44.

30. D (†) DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit (sec. III).

G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15 și Evr 13,7-16; Ev Lc 19,1-10 și Mt 5,14-19.

31. L Θ Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată (sec. IV); [Sf. Ioan Bosco (†1888)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 32-a dR. Iac 2,14-26; Mc 10,46-52.

© Editura Viața Creștină