FEBRUARIE

28 de zile, ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore

1. M Sf. m. Trifon (†250).

Înainteserbarea Întâmpinării Domnului. Iac 3,1-10; Mc 11,11-23.

2. M (†) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU.

EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Ziua Vieții Consacrate.

3. J Dreptul Simeon și profetesa Ana.

Iac 4,7-5,9; Mc 11,27-33.

4. V Sf. cuv. Isidor Pelusiotul (†449).

1Pt 1,1-2,10; Mc 12,1-12.

5. S Sf. m. Agata (†251).

1Tes 5,14-23; Lc 17,3-10.

6. D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). Sf. ep. Vucol al Smirnei (sec. II); Sf. m. Iulian (†284).

G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.

7. L Sf. ep. Partenie (sec. IV); Sf. cuv. Luca (†953).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 33-a dR. 1Pt 2,21-3,9; Mc 12,13-17.

8. M Θ Sf. m. Teodor Stratilat (sec. IV); Sf. pf. Zaharia (†520 îHr).

1Pt 3,10-22; Mc 12,18-27.

9. M Sf. m. Nichifor (sec. III).

Încheierea sărb. Întâmpinării Domnului. 1Pt 4,1-11; Mc 12,28-37.

10. J Sf. m. Haralambie (†202); [Sf. Scolastica (†547)].

1Pt 4,12-5,5; Mc 12,38-44.

11. V Sf. ep. m. Vlasie (sec. IV); [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes - 1858].

2Pt 1,1-10; Mc 13,1-8.

12. S Sf. aep. Meletie al Antiohiei (†381).

2Tim 2,11-19; Lc 18,2-8.

13. D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. cuv. Martinian (sec. IV).

G 1; EvÎ 1; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14. Începutul Triodului.

14. L Sf. cuv. Auxențiu (sec. V); [Chiril și Metodiu - patronii Europei].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 34-a dR. 2Pt 1,20-2,9; Mc 13,9-13.

15. M Sf. ap. Onisim (sec. I).

2Pt 2,9-22; Mc 13,14-23.

16. M Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el (†309).

2Pt 3,1-18; Mc 13,24-31. Harți.

17. J Θ Sf. m. Teodor Tiron (sec. IV).

1Io 1,8-2,6; Mc 13,31-14,2.

18. V Sf. papă Leon (†461).

1Io 2,7-17; Mc 14,3-9. Harți.

19. S Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia (sec. I).

2Tim 3,1-9; Lc 20,46-21,4.

20. D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. ep. Leon al Cataniei (sec. VIII).

G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.

21. L Sf. cuv. Timotei (sec. VIII); Sf. Eustatie al Antiochiei (†338).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 35-a dR. 1Io 2,18-3,8; Mc 11,1-11.

22. M Aflarea moaștelor m. din Eughenion (sec. IV).

1Io 3,9-22; Mc 14,10-42.

23. M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei (†155).

1Io 3,21-4,11; Mc 14,43-15,1.

24. J † Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.

1Io 4,20-5,21; Mc 15,1-15.

25. V Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului (†806).

2Io 1,1-13; Mc 15,22.25.33-41.

26. S Sf. ep. Porfirie al Gazei (†420).

1Cor 10,23-28; Lc 21,8-9.25-27.33-36. Pomenirea tuturor morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

27. D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. cuv. Procopie Decapolitul (sec. VIII).

G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.

28. L Sf. cuv. m. Vasile (sec. VIII); Sf. cuv. Casian Romanul (†435).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 36-a dR. 3Io 1,1-15; Lc 19,29-40; 22,7-39.

© Editura Viața Creștină