APRILIE

30 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1. V Sf. cuv. Maria Egipteanca (sec. V-VI).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 15,1-8; Mt 27,33-54 (Ev Patimi 7).

2. S Sf. cuv. Tit Taumaturgul.

Evr 6,9-12; Mc 7,31-37. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

3. D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul (†824).

G 8; EvÎ 8; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.

4. L Sf. m. Teodul și Agatopod (sec. IV); Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful (†886).

Apoc 16,1-9; Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8).

5. M Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion (sec. III).

Apoc 16,10-20; Io 19,25-37 (Ev Patimi 9).

6. M Sf. aep. Eutichie (†582); Sf. ep. m. Irineu de Sirmium (†304).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 17,1-18; Mc 15,43-47 (Ev Patimi 10).

7. J Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie (†304).

Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta). Apoc 18,1-20; Io 19,38-42 (Ev Patimi 11).

8. V Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas - apostoli din cei 70 (sec. I); Sf. papă Celestin (†432).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 18,21-24; Mt 27,62-66 (Ev Patimi 12).

9. S Sf. m. Eupsihie din Cezareea (†362).

Acatistul Maicii Domnului. Evr 9,24-28; Mc 8,27-31. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

10. D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei (sec. III); [Sf.Gemma Galgani (†1903)].

G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare;

Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.

11. L Sf. ep. m. Antipa al Pergamului (sec. I).

Apoc 19,1-10; Mt 26,6-16 (Ev Miercurea Mare).

12. M Sf. ep. Vasile de Parion (sec. VIII); Sf. Sava de la Buzău (†372).

Apoc 19,11-16; Io 13,1-17 (Ev Spălării picioarelor).

13. M Sf. papă m. Martin (†655).

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 19,17-21; Io 14,1-11 (Ev Vineri 6 după Paști).

14. J Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim - apostoli din cei 70 (sec. I).

Apoc 20,1-15; Io 14,10-21 (Ev Sâmbătă 6 după Paști).

15. V Sf. m. Crescent.

Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 21,1-8; Io 18,1-28 (Ev Patimi 2).

16. S Sâmbăta sf. și dreptului Lazăr. Sf. m. Agapia, Irina și Hionia (sec. IV).

Evr 12,28-13,8; Io 11,1-45. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

17. D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el (†341); Sf. cuv. ep. Acachie (sec. III); Sf. papă Agapet (†536).

EvU Mt 21,1-11.15-17; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18. Sfințirea ramurilor.

18. L Sf. cuv. Ioan (sec. IX).

EvU Mt 21,18-44. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 21,9-27; Mt 24,3-35 (Ev Vecerniei). Începutul Săptămânii Mari.

19. M Sf. pr. m. Pafnutie (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Paleolavritul (sec. VI).

EvU Mt 22,15-23,39; Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 22,1-12; Mt 24,36-26,2. (Ev Vecerniei).

20. M Sf. cuv. Teodor Trihina (sec. V); Sf. Teotim de Tomis (sec. IV-V).

EvU Io 12,17-50. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 22,13-21; Mt 26,6-16. (Ev Vecerniei).

21. J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el (sec. IV), Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.

EvU Lc 22,1-39; Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; 1Cor 11,23-32; Mt 26,2-27,2; Io 13,3-17; Lc 22,43-44. Spălarea picioarelor: Io 13,1-17. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.

22. V Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. cuv. m. Teodor (†613).

Zi aliturgică. Orele Împărătești. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta

Pro Terra Sancta (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).

23. S (†) Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. Mare Mucenic Gheorghe (†303).

EvU Mt 27,62-66; Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; Câți în Hristos; Rm 6,3-11; Mt 28,1-20. (Sărbătoarea Sf. Gheorghe se mută în a doua zi a Sf. Paști).

24. D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). Sf. m. Sava Stratilat (sec. IV); Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga.

Slujba Învierii. EvU Mt 28,1-15; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17; La Vecernie: Paremiile Sfântului Gheorghe; Ev la Vecernie: Io 20,19-25 (lectura în stihuri și diferite limbi). Începutul Penticostarului.

25. L (†) * A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. ap. și ev. Marcu.

Astăzi se sărbătorește și SF. MARE MUCENIC GHEORGHE: EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 12,1-11; Ev Io 15,17-16,2. În timpul săpt Ap și Ev Săpt Luminate.

26. M (†) A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. ep. m. Vasile al Amasiei (†322).

EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.

27. M Θ Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului (†107).

Fap 2,22-38; Io 1,35-51. Harți.

28. J Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian (sec. IV).

Fap 2,38-43; Io 3,1-15.

29. V Sf. 9 m. din Cizic (†322); Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena - patroana Europei (†1380)].

Fap 3,1-8; Io 2,12-22. Harți.

30. S * Sf. ap. m. Iacob cel Mare (†42).

Fap 3,11-16; Io 3,22-33.

© Editura Viața Creștină