OCTOMBRIE

31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1. V Θ Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70 (sec. I); Sf. cuv. Roman Melodul (†560); [Sf. Tereza a Pruncului Isus (†1897)].

Fil 1,27-2,4; Lc 6,17-23.

2. S Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara (†304).

1Cor 15,58-16,3; Lc 5,17-26.

3. D Θ DUMINICA 19 dR (a Predicii de pe câmpie). Sf. ep. Dionisie Areopagitul (sec. I); [Fer. Bogdánffy Szilárd].

G 6; EvÎ 4; Ap 2Cor 11,31-12,9; Ev Lc 6,31-36.

4. L Sf. ep. Ieroteu (sec. I); [Sf. Francisc de Assisi (†1226)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 20-a dR. Fil 2,12-16; Lc 6,24-30.

5. M Sf. Haritina († 304).

Fil 2,16-23; Lc 6,37-45.

6. M * Sf. ap. Toma (sec. I).

Fil 2,24-30; Lc 6,46-7,1.

7. J Sf. m. Sergiu și Vach (†297); [Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului].

Fil 3,1-8; Lc 7,17-30.

8. V Sf. cuv. Pelaghia (sec. V).

Fil 3,8-19; Lc 7,31-35.

9. S * Sf. ap. Iacob al lui Alfeu (sec. I); Sf. Andronic și Atanasia (sec. V).

2Cor 1,8-11; Lc 5,27-32.

10. D DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia (sec. III).

G 7; EvÎ 5; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.

11. L Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi (sec. I); Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul (†845); [Sf. papă Ioan XXIII].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 21-a dR. Fil 4,10-23; Lc 7,36-50.

12. M Sf. m. Prob, Tarah și Andronic († 304).

Col 1,1-11; Lc 8,1-3.

13. M Sf. m. Carp, Papil și Agatonica (sec. III).

Col 1,18-23; Lc 8,22-25.

14. J Θ Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie (sec. I); Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei (†760).

Col 1,24-2,1; Lc 9,7-11.

15. V Sf. pr. m. Lucian din Antiohia (†309); [Sf. Tereza de Avila (†1582)].

Col 2,1-7; Lc 9,12-18.

16. S Sf. Longin, sutașul (sec. I); [Sf. Maria Margareta Alacoque (†1690)].

2Cor 3,12-18; Lc 6,1-10.

17. D DUMINICA 21 dR (a Semănătorului și a Sf. Părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. pf. Osea (sec. VIII îHr); Sf. cuv. m. Andrei din Creta (†767).

G 8; EvÎ 6; Ap Gal 2,16-20; Ev Lc 8,5-15.

18. L * Sf. ap. și ev. Luca (sec. I).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 22-a dR. Col 2,13-20; Lc 9,18-22.

19. M Sf. pf. Ioil (sec. VI îHr); Sf. m. Var (†307).

Col 2,20-3,3; Lc 9,23-27.

20. M Sf. m. Artemie (sec. IV).

Col 3,17-4,2; Lc 9,44-50.

21. J Sf. cuv. Ilarion cel Mare (†371); [Sf. Ursula (sec. IV)].

Col 4,2-9; Lc 9,49-56.

22. V Sf. ep. Averchie (†200); Cei 7 tineri m. din Efes (†270); [Sf. papă Ioan Paul II].

Col 4,10-18; Lc 10,1-15.

23. S * Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului (†62).

2Cor 5,1-10; Lc 7,1-10.

24. D DUMINICA 23 dR (a Vindecării îndrăcitului din Gherasa). Sf. m. Areta și cei împreună cu el (†358).

G 1; EvÎ 7; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta "Pro Missionibus" (pentru opere misionare).

25. L Sf. m. Marcian și Martiriu (†358).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 23-a dR. 1Tes 1,1-5; Lc 10,22-24.

26. M (†) SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR (sec. IV).

EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev Io 15,17-16,2.

27. M Sf. m. Nestor (sec. IV).

1Tes 2,1-8; Lc 11,9-13.

28. J Sf. m. Terențiu și Neonila (sec. III); Sf. cuv. Ștefan Savaitul (†797).

1Tes 2,9-14; Lc 11,14-23.

29. V Sf. cuv. m. Anastasia Romana (†309); Sf. cuv. Avramie (sec. VI).

1Tes 2,14-20; Lc 11,23-26.

30. S Sf. m. Zenovie și sora sa Zenovia (†309).

2Cor 8,1-5; Lc 8,16-21.

31. D DUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Epimah (†250).

G 2; EvÎ 8; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.

© Editura Viața Creștină