IUNIE

30 de zile, ziua are 15 ore, noaptea 9 ore

1. M Sf. m. Iustin Filosoful și cei împreună cu el (†165).

Fap 12,25-13,12; Io 8,51-59.

2. M FERICIȚII EPISCOPI MARTIRI GRECO-CATOLICI ROMÂNI Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului (†829).

EvU Mt 16,24-28; Ap Evr 13,7-16; Ev Lc 12,8-12. Încheierea sărb. de la jumătatea Cincizecimii.

3. J Sf. m. Lucilian și Paula cu fiii lor (sec. III).

Fap 14,20-15,4; Io 9,39-10,9.

4. V Sf. aep. Mitrofan (†314); Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis și Filipos din Niculițel (sec. IV).

Fap 15,5-12; Io 10,17-28.

5. S Sf. ep. m. Dorotei al Tirului (†362).

Fap 15,35-41; Io 10,27-38.

6. D DUMINICA 6 DUPĂ PAȘTI (a Orbului). Sf. cuv. Visarion Taumaturgul (sec. V); Sf. cuv. Ilarion cel Nou (†845).

G 5; EvÎ 8; Ap Fap 16,16-34; Ev Io 9,1-38.

7. L Sf. ep. m. Teodot al Ancirei (†303).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 6-a după Paști. Fap 17,1-9; Io 11,47-57.

8. M Θ Aducerea moaștelor Sf. m. Teodor Stratilat (sec.V).

Fap 17,19-28; Io 12,19-36.

9. M Θ Sf. aep. Chiril al Alexandriei (†444).

Încheierea sărb. Sfintelor Paști. Fap 18,22-28; Io 12,36-47.

10. J (†) ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. m. Alexandru și Antonin (†313); Sf. ep. m. Timotei (†362).

EvU EvÎ 3; Antifoane; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.

11. V * Sf. ap. Bartolomeu și Barnaba (sec. I).

Fap 19,1-8; Io 14,1-11.

12. S Θ Sf. cuv. Onofrei (sec. V); Sf. cuv. Petru Atonitul (†892).

Fap 20,7-12; Io 14,10-21.

13. D DUMINICA 7 DUPĂ PAȘTI (a Rugăciunii lui Isus pentru unitate și a Sf. Părinți de la Niceea). Sf. m. Achilina (†293); Sf. ep. Trifilie (†343); [Sf. Anton de Padova (†1231)].

G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36; Ev Io 17,1-13.

14. L Sf. pf. Eliseu (†856 îHr); Sf. aep. Metodie (†847).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 7-a după Paști. Fap 21,8-14; Io 14,27-15,7.

15. M Sf. pf. Amos (sec.VIII îHr); Sf. Ieronim (†420).

Fap 21,26-32; Io 16,2-13.

16. M Sf. ep. Tihon Taumaturgul (sec. V).

Fap 23,1-11; Io 16,15-23.

17. J Sf. m. Manuel, Sabel și Ismael (sec. IV).

Fap 25,13-19; Io 16,23-33.

18. V Sf. m. Leontie (†70).

Încheierea sărb. Înălțării Domnului. Fap 27,1-28,1; Io 17,18-26.

19. S * Sf. ap. Iuda Tadeul (sec. I).

Fap 28,1-31; Io 21,15-25. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.

20. D DUMINICA COBORÂRII SFÂNTULUI SPIRIT (RUSALIILE). Sf. ep. m. Metodie (†311).

EvU Io 20,19-23; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53;8,12. La Vecernie: rugăciunea cu îngenunchere.

21. L PREASFÂNTA TREIME. Sf. m. Iulian din Tars (sec. III).

EvU EvÎ 1; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Ef 5,8-19; Ev Io 14,6-7.11-21.26 (a Praznicului).

22. M Sf. ep. m. Eusebiu (†379); [Sf. Paulin de Nola (†431)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt 1 dR. Rm 1,1-7.13-17; Mt 4,23-5,13.

23. M Sf. m. Agripina (sec. III).

Rm 1,18-27; Mt 5,20-26. Harți.

24. J (†) NAȘTEREA SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele).

EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.

25. V Sf. cuv. m. Febronia (sec. IV).

Rm 2,14-29; Mt 5,33-41. Harți.

26. S Sf. cuv. David (†530).

Încheierea sărb. Rusaliilor. Rm 1,7-12; Mt 5,42-48.

27. D DUMINICA 1 dR (a Tuturor sfinților). Sf. cuv. Samson, primitorul de străini (sec. IV).

G 8; EvÎ 1; Ap Evr 11,33-12,2; Ev Mt 10,32-33.37-38;19,27-30.

28. L Aducerea la Roma a moaștelor Sf. Chir și Ioan, doctori fără plată (412).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 2-a dR. Rm 2,28-3,18; Mt 6,31-34;7,9-11. Începe Postul Sf. ap. Petru și Pavel. Post.

29. M (†) SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL.

EvU Io 21,15-25; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19. Colecta Sf. Petru (pentru opere de caritate).

30. M * Serbarea celor 12 Apostoli.

Rm 4,13-25; Mt 7,21-23.

© Editura Viața Creștină