Rugăciuni de seara

În Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spiritul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi aşază-Te întru noi, şi curăţeşte-ne de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te spre noi.

Mărire Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te spre noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne, îndură-Te spre noi.

Mărire Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău, vină Împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Rămâi cu mine, Doamne, că este seară, şi ziua s-a plecat şi în miez de noapte vor căuta duşmanii sufletul meu. Rămâi cu mine, Doamne, că, în revărsatul zorilor chemându-Te în ajutor, ai venit la mine şi, astfel, când duşmanii s-au aruncat asupra mea, nu m-au găsit, adăpostit fiind sub acoperământul aripilor Tale, dar au făcut sfat să mă piardă în întunericul ce s-a lăsat. Rămâi cu mine, Doamne, să nu fiu ruşinat, că în Tine am sperat şi viaţa mea Ţi-am oferit-o. În noaptea aceasta, de vei fi cu mine, se vor risipi duşmanii mei şi în mâinile Tale îmi voi încredinţa sufletul. Rămâi cu mine, Doamne.

Mângâietorule, Spirite al adevărului, vino şi locuieşte în mine. Vino, Spirite Sfânt, şi luminează-mi mintea ca să-mi pot recunoaşte greşelile şi, printr-o părere de rău sfântă, vindecă sufletul meu. Vino şi ajută-mă

Să-mi examinez conştiinţa şi să recunosc sincer cum mi-am îndeplinit

1. Îndatoririle faţă de Dumnezeu

2. Îndatoririle faţă de aproapele

3. Îndatoririle faţă de mine

Rugăciunea părerii de rău din inimă

Dumnezeul meu, îmi pare rău din inimă de toate păcatele mele şi le urăsc pentru că, prin ele, Te-am supărat pe Tine, Cel nemărginit de bun, şi-mi propun cu tărie, cu ajutorul Tău, să nu Te mai supăr şi să înconjur prilejurile care duc la păcat.

Rugăciuni înainte de culcare

Dă-mi, Stăpâne, odihnă şi păzeşte-mă de somnul întunecat al păcatului, de toate patimile şi de noaptea plăcerilor.

Dăruieşte-mi, Dumnezeule, minte şi gânduri curate, inimă trează, somn uşor şi netulburat.

Scoală-mă la vremea potrivită pentru rugăciune, luminează-mi ochii minţii ca să nu adorm în păcat de moarte; ridică-mi mintea din somnul greu al lenevirii şi dă-mi să văd zorile şi ziua în bucurie.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că L-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre. Amin.

Preamărită, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea mea la Fiul tău şi Dumnezeul meu şi roagă-L să mântuiască, pentru tine, sufletul meu.

Speranţa mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Spiritul Sfânt. Treime Sfântă, mărire Ţie.

Toată speranţa în tine o pun, Mama lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

după "Carte de rugăciuni", 1996