Despre rugăciunea Rozarului

Rozarul este o rugăciune răspândită de Sf. Dominic spre a cinsti cele mai însemnate mistere ale vieţii, pătimirii şi măririi lui Isus Cristos şi ale Sfintei Fecioare Maria. Meditând câte unul din cele douăzeci de mistere, se spune câte un Tatăl nostru, câte 10 Născătoare şi un Mărire - Şi acum...

Rugăciuni înainte de Rozar

Preasfântă Fecioară, Maica milostivirii, primeşte de la mine acest Rozar, prin care vreau să preamăresc pe Dumnezeu, pentru toată mărirea şi darurile cu care te-a înzestrat, vreau să te cinstesc pe tine, ca pe Împărăteasa Cerului şi pe Maica mea şi să-ţi mulţumesc pentru toate binefacerile câte mi le-ai dat. Mijloceşte-mi de la Fiul tău, o, Maică preaiubită, prin acest Rozar, toate acele daruri de care eu am atâta nevoie, cât şi alţii pentru care mă rog. Adu-ţi aminte îndeosebi, o, Stăpână, de cei ce au să moară astăzi şi de sufletele din Purgator. Amin. (Aici gândeşte-te la scopul pentru care zici Rozarul)

În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cred într-unul Dumnezeu...

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

mărgeaua întâi după cruce Tatăl nostru...

prima mărgea din cele trei Mărire Tatălui Celui ce ne-a zidit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu...

a doua mărgea din cele trei Mărire şi Fiului, Celui ce ne-a răscumpărat, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu...

a treia mărgea din cele trei Mărire şi Sfântului Spirit, Celui ce ne-a sfinţit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu...

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

se anunţă primul mister, după care se începe decada cu rugăciunea Tatăl nostru...