Despre rugăciunea Rozariului

Rozariul este o rugăciune răspândită de Sf. Dominic spre a cinsti cele mai însemnate mistere ale vieții, pătimirii și măririi lui Isus Cristos și ale Sfintei Fecioare Maria. Meditând câte unul din cele douăzeci de mistere, se spune câte un Tatăl nostru, câte 10 Născătoare și un Mărire - Și acum...

Rugăciuni înainte de Rozariu

Preasfântă Fecioară, Maica milostivirii, primește de la mine acest Rozariu, prin care vreau să preamăresc pe Dumnezeu, pentru toată mărirea și darurile cu care te-a înzestrat, vreau să te cinstesc pe tine, ca pe Împărăteasa Cerului și pe Maica mea și să-ți mulțumesc pentru toate binefacerile câte mi le-ai dat. Mijlocește-mi de la Fiul tău, o, Maică preaiubită, prin acest Rozariu, toate acele daruri de care eu am atâta nevoie, cât și alții pentru care mă rog. Adu-ți aminte îndeosebi, o, Stăpână, de cei ce au să moară astăzi și de sufletele din Purgator. Amin. (Aici gândește-te la scopul pentru care zici Rozariul)

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred într-unul Dumnezeu...

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

mărgeaua întâi după cruce Tatăl nostru...

prima mărgea din cele trei Mărire Tatălui Celui ce ne-a zidit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu...

a doua mărgea din cele trei Mărire și Fiului, Celui ce ne-a răscumpărat, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu...

a treia mărgea din cele trei Mărire și Sfântului Spirit, Celui ce ne-a sfințit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu...

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

se anunță primul mister, după care se începe decada cu rugăciunea Tatăl nostru...