Rozariul de mărire

Se zice în zilele de miercuri și duminică; se mai zice în toată Săptămâna Luminată, de la Înălțare până la prima Duminică de după Rusalii, în întreg Postul Sfintei Maria până în ziua sărbătorii.

Primul mister

Învierea lui Isus
Mărire Ție, Isuse, care din morți ai înviat

În întâiul mister de mărire medităm că Isus Cristos, a treia zi după patima și moartea Sa, a înviat biruitor și glorios, pentru a nu mai muri.

A treia zi după patima și moartea Sa, Isus biruitor a înviat din morți. „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.” Să trăim curat, ca Isus să rămână mereu la noi.

Tresaltă lumea-n bucurie:
Isus din morți a înviat!
Fă să-nviem și noi, Marie,
Din groapa negrului păcat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al doilea mister

Înălțarea lui Isus la Cer
Mărire Ție, Isuse, care la Cer Te-ai înălțat

În al doilea mister de mărire medităm că Isus Cristos, la patruzeci de zile după Învierea Sa, S-a înălțat la cer în fața Mamei Sale și a Ucenicilor.

Isus se înalță la Cer: „Părinte, preamărește pe Fiul Tău!” În Cer se află și pentru noi adevărata patrie. Acolo ne așteaptă El. Să cerem dorul cerului; să ne trăim viața în așa fel încât la sfârșit să fim vrednici să urcăm și noi la El, la Cer.

O, Maică, Fiul tău preadulce,
La cer se-nalță preamărit.
Acolo și noi ne vom duce,
De vom lupta pân' la sfârșit.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al treilea mister

Coborârea Spiritului Sfânt
Mărire Ție, Isuse, care pe Spiritul Sfânt ni L-ai trimis

În al treilea mister de mărire medităm că Isus Cristos, șezând de-a dreapta Tatălui, l-a trimis pe Spiritul Sfânt în locul unde erau adunați Apostolii cu Preasfânta Fecioară Maria.

După înălțarea lui Isus, Apostolii împreună cu Preasfânta Fecioară Maria stau închiși în necurmată rugăciune în sala Cinei de Taină. După nouă zile, Isus le trimite pe Spiritul Sfânt sub forma limbilor de foc, sfințindu-i. Să cerem și noi spiritul rugăciunii, tăria sufletului și harul Spiritului Sfânt al cărui dar sfințitor nu se poate prețui în valori lumești.

Din Cer, în limbi de foc, coboară
Spiritul Sfânt Mângâietor.
O, fă ca și-ntru noi, Fecioară,
Să vie haru-i sfințitor!

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al patrulea mister

Ridicarea Preasfintei Fecioare la Cer
Mărire Ție, Isuse, care pe Preasfânta Fecioară în Cer, cu trupul, ai înălțat-o

În al patrulea mister de mărire medităm că Preasfânta Fecioară Maria, câțiva ani după învierea Domnului nostru Isus Cristos, a trecut din viață cu trupul la cer.

Preasfânta Fecioară Maria, trecând din viața pământească la cele veșnice, a fost ridicată cu trupul și cu sufletul la Cer. Să cerem de la Preacurata să ne stea aproape în ceasul morții și după meritele vieții noastre pământești să ne ducă la Preasfântul ei Fiu.

Din umbra lumii-ntunecoasă,
Spre Ceruri, Maică, ai zburat.
Fii lângă noi, Maică duioasă,
În ceasul morții-nfricoșat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al cincilea mister

Încoronarea Preasfintei Fecioare la Cer
Mărire Ție, Isuse, care pe Preasfânta Fecioară în Cer ai încoronat-o

În al cincilea mister de mărire medităm că Preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul său Isus.

Căci Domnul a căutat spre smerenia roabei Sale.” Preasfânta Fecioară Maria este încoronată în Cer, de către Fiul ei Isus, ca Împărăteasă a Cerului și a Pământului, a îngerilor și a oamenilor. Să cerem darul statorniciei până la moarte, în iubirea și slujirea lui Dumnezeu.

Stăpânul lumii, Prea-aleasă,
În Ceruri te-a încoronat.
Tu ești a noastră-mpărăteasă,
Ție-ți cântăm neîncetat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.