Rozarul de mărire

Se zice în zilele de miercuri şi duminică; se mai zice în toată Săptămâna Luminată, de la Înălţare până la prima Duminică de după Rusalii, în întreg Postul Sfintei Maria până în ziua sărbătorii.

Primul mister

Învierea lui Isus
Mărire Ţie, Isuse, care din morţi ai înviat

În întâiul mister de mărire medităm că Isus Cristos, a treia zi după patima şi moartea Sa, a înviat biruitor şi glorios, pentru a nu mai muri.

A treia zi după patima şi moartea Sa, Isus biruitor a înviat din morţi. "Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului." Să trăim curat, ca Isus să rămână mereu la noi.

Tresaltă lumea-n bucurie:
Isus din morţi a înviat!
Fă să-nviem şi noi, Marie,
Din groapa negrului păcat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al doilea mister

Înălţarea lui Isus la Cer
Mărire Ţie, Isuse, care la Cer Te-ai înălţat

În al doilea mister de mărire medităm că Isus Cristos, la patruzeci de zile după Învierea Sa, S-a înălţat la cer în faţa Mamei Sale şi a Ucenicilor.

Isus se înalţă la Cer: "Părinte, preamăreşte pe Fiul Tău!" În Cer se află şi pentru noi adevărata patrie. Acolo ne aşteaptă El. Să cerem dorul cerului; să ne trăim viaţa în aşa fel încât la sfârşit să fim vrednici să urcăm şi noi la El, la Cer.

O, Maică, Fiul tău preadulce,
La cer se-nalţă preamărit.
Acolo şi noi ne vom duce,
De vom lupta pân' la sfârşit.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al treilea mister

Coborârea Spiritului Sfânt
Mărire Ţie, Isuse, care pe Spiritul Sfânt ni L-ai trimis

În al treilea mister de mărire medităm că Isus Cristos, şezând de-a dreapta Tatălui, l-a trimis pe Spiritul Sfânt în locul unde erau adunaţi Apostolii cu Preasfânta Fecioară Maria.

După înălţarea lui Isus, Apostolii împreună cu Preasfânta Fecioară Maria stau închişi în necurmată rugăciune în sala Cinei de Taină. După nouă zile, Isus le trimite pe Spiritul Sfânt sub forma limbilor de foc, sfinţindu-i. Să cerem şi noi spiritul rugăciunii, tăria sufletului şi harul Spiritului Sfânt al cărui dar sfinţitor nu se poate preţui în valori lumeşti.

Din Cer, în limbi de foc, coboară
Spiritul Sfânt Mângâietor.
O, fă ca şi-ntru noi, Fecioară,
Să vie haru-I sfinţitor!

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al patrulea mister

Ridicarea Preasfintei Fecioare la Cer
Mărire Ţie, Isuse, care pe Preasfânta Fecioară în Cer, cu trupul, ai înălţat-o

În al patrulea mister de mărire medităm că Preasfânta Fecioară Maria, câţiva ani după învierea Domnului nostru Isus Cristos, a trecut din viaţă cu trupul la cer.

Preasfânta Fecioară Maria, trecând din viaţa pământească la cele veşnice, a fost ridicată cu trupul şi cu sufletul la Cer. Să cerem de la Preacurata să ne stea aproape în ceasul morţii şi după meritele vieţii noastre pământeşti să ne ducă la Preasfântul ei Fiu.

Din umbra lumii-ntunecoasă,
Spre Ceruri, Maică, ai zburat.
Fii lângă noi, Maică duioasă,
În ceasul morţii-nfricoşat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al cincilea mister

Încoronarea Preasfintei Fecioare la Cer
Mărire Ţie, Isuse, care pe Preasfânta Fecioară în Cer ai încoronat-o

În al cincilea mister de mărire medităm că Preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul său Isus.

"Căci Domnul a căutat spre smerenia roabei Sale." Preasfânta Fecioară Maria este încoronată în Cer, de către Fiul ei Isus, ca împărăteasă a Cerului şi a Pământului, a îngerilor şi a oamenilor. Să cerem darul statorniciei până la moarte, în iubirea şi slujirea lui Dumnezeu.

Stăpânul lumii, Prea-aleasă,
În Ceruri te-a încoronat.
Tu eşti a noastră-mpărăteasă,
Ţie-ţi cântăm neîncetat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.