Rozarul de lumină

Se zice în zilele de joi.

Primul mister

Botezul lui Isus în Iordan
Ne închinăm Ţie, Isuse, care pentru noi în Iordan te-ai botezat

În întâiul mister de lumină medităm cum Isus, la începutul activităţii sale publice, a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, iar Tatăl l-a proclamat drept Fiul Său cel preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra Lui.

Îţi oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest întâi mister de lumină în cinstea botezului Tău în apele Iordanului, cerându-ţi prin acest mister şi prin Regina Preasfântului Rozar darul luminării pentru a putea lăuda cu vrednicie Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al doilea mister

Nunta din Cana
Ne închinăm Ţie, Isuse, care la Nunta din Cana ai săvârşit minunea preschimbării apei în vin

În al doilea mister de lumină medităm la prima minune a lui Isus, când a transformat apa în vin la nunta din Cana.

Îţi oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al doilea mister de lumină în cinstea descoperirii măririi Tale prin minunea de la nunta din Cana Galileii, cerându-ţi prin acest mister şi prin Regina Preasfântului Rozar darul bunătăţii şi al delicateţii sufleteşti în relaţie cu toţi oamenii, semenii noştri.

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al treilea mister

Proclamarea Împărăţiei lui Dumnezeu
Ne închinăm Ţie, Isuse, care prin persoana Ta ai proclamat venirea Împărăţiei lui Dumnezeu

În al treilea mister de lumină medităm la invitaţia lui Isus de a ne converti şi a crede în Evanghelia vestită de El.

Îţi oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al treilea mister de lumină în cinstea stăruitoarei invitaţii la convertire pentru Împărăţia lui Dumnezeu, cerându-ţi prin acest mister şi prin Regina Preasfântului Rozar darul unei adevărate şi permanente convertiri şi darul lacrimilor de pocăinţă.

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al patrulea mister

Schimbarea la Faţă a lui Isus
Ne închinăm Ţie, Isuse, care prin Schimbarea Ta la Faţă te-ai arătat lumii ca Mântuitor

În al patrulea mister de lumină medităm cum Isus Cristos s-a schimbat la faţă înaintea ucenicilor Săi, pentru a întări mărturia Legii şi a Profeţilor, dezvăluindu-ne taina învierii noastre.

Îţi oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al patrulea mister de lumină în cinstea strălucitoarei Tale Schimbări la Faţă pe Muntele Taborului, cerându-ţi prin acest mister şi prin Regina Preasfântului Rozar virtutea strădaniei pentru a umbla întru reînnoirea vieţii.

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al cincilea mister

Instituirea Preasfintei Euharistii
Ne închinăm Ţie, Isuse, care la Cina cea de Taină ai rânduit pentru noi Taina Sfintei Euharistii

În al cincilea mister de lumină medităm cum Isus, în noaptea în care a fost vândut, ne-a lăsat memorialul morţii şi învierii Sale ca mărturie a iubirii Lui pentru noi.

Îţi oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al cincilea mister de lumină în cinstea instituirii Preasfintei Euharistii, Taina Iubirii Tale, la Cina cea de Taină, cerându-ţi prin acest mister şi prin Regina Preasfântului Rozar darul de a te primi cu vrednicie în această Taină dumnezeiască, garanţie a moştenirii fericirii veşnice.

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.