Intențiile Apostolatului Rugăciunii

Aceste intenții au fost încredințate de Papa Francisc rețelei sale mondiale de rugăciune (Apostolatul Rugăciunii) pentru anul 2024. (sursa: www.popesprayer.va, traducere www.ercis.ro)

Ianuarie

Pentru darul diversității în Biserică

Ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să ne ajute să recunoaștem darul diferitelor carisme în cadrul comunităților creștine și să descoperim bogăția diferitelor tradiții rituale din cadrul Bisericii Catolice.

Februarie

Pentru cei bolnavi în fază terminală

Ne rugăm pentru ca bolnavii în fază terminală, precum și familiile lor, să primească întotdeauna îngrijirea și însoțirea necesare, atât din punct de vedere medical, cât și uman.

Martie

Pentru noii martiri

Să ne rugăm pentru ca toți cei care, în diferite părți ale lumii, își riscă viața pentru Evanghelie să imprime Bisericii curajul și elanul lor misionar.

Aprilie

Pentru rolul femeilor

Ne rugăm ca demnitatea femeilor și bogăția lor să fie recunoscute în fiecare cultură și să înceteze discriminarea căreia îi sunt victime în diferite părți ale lumii.

Mai

Pentru formarea persoanelor consacrate și a seminariștilor

Ne rugăm pentru ca persoanele consacrate și seminariștii să crească în drumul lor vocațional printr-o formare umană, pastorală, spirituală și comunitară, care să-i conducă spre a fi mărturisitori credibili ai Evangheliei.

Iunie

Pentru cei care fug din țara lor

Să ne rugăm pentru ca migranții care fug de războaie sau de foamete, forțați în călătorii pline de pericole și violență, să găsească acceptare și noi oportunități de viață în țările gazdă.

Iulie

Pentru îngrijirea pastorală a bolnavilor

Să ne rugăm pentru ca Sacramentul Ungerii bolnavilor să le dăruiască persoanelor care îl primesc și celor dragi lor tăria Domnului și să devină tot mai mult pentru toți un semn vizibil de compasiune și speranță.

August

Pentru liderii politici

Ne rugăm pentru ca liderii politici să fie în slujba poporului lor, lucrând pentru dezvoltarea umană integrală și pentru binele comun, îngrijindu-se de cei care și-au pierdut locurile de muncă și acordând prioritate celor mai săraci.

Septembrie

Pentru strigătul pământului

Să ne rugăm pentru ca fiecare dintre noi să asculte cu inima strigătul pământului și al victimelor dezastrelor ecologice și ale crizei climatice, angajându-ne personal să ne îngrijim de lumea în care locuim.

Octombrie

Pentru o misiune comună

Ne rugăm pentru ca Biserica să continue să susțină pe toate căile un stil de viață sinodal, sub semnul coresponsabilității, promovând participarea, comuniunea și misiunea comună între preoți, persoane consacrate și laici.

Noiembrie

Pentru cei care au pierdut un copil

Ne rugăm ca toți părinții care plâng moartea unui copil să găsească sprijin în comunitate și să obțină de la Duhul Sfânt mângâietor pacea inimii.

Decembrie

Pentru pelerinii speranței

Să ne rugăm ca acest Jubileu să ne întărească în credință, ajutându-ne să îl recunoaștem pe Cristos înviat în viețile noastre și să ne transforme în pelerini ai speranței creștine.


Ianuarie

Pentru educatori

Să ne rugăm pentru ca educatorii să fie martori credibili, învățând fraternitatea și nu competiția și ajutând îndeosebi pe tinerii mai vulnerabili.


Februarie

Pentru parohii

Să ne rugăm pentru ca parohiile, punând în centru comuniunea, să fie tot mai mult comunități de credință, de fraternitate și de primire față de cei mai nevoiași.


Martie

Pentru victimele de abuzuri

Să ne rugăm pentru cei care suferă din cauza răului primit din partea membrilor comunității ecleziale: pentru ca să găsească în Biserica însăși un răspuns concret la durerea lor și la suferințele lor.


Aprilie

Pentru o cultură a nonviolenței

Să ne rugăm pentru o răspândire mai mare a unei culturi a nonviolenței, care trece printr-o recurgere tot mai mică la arme, atât din partea statelor cât și a cetățenilor.


Mai

Pentru mișcările și grupurile ecleziale

Să ne rugăm pentru ca mișcările și grupurile ecleziale să redescopere în fiecare zi misiunea lor evanghelizatoare, punând propriile carisme în slujba necesităților lumii.


Iunie

Pentru abolirea torturii

Să ne rugăm pentru ca toți cei din comunitatea internațională să se angajeze concret în abolirea torturii, garantând un sprijin pentru victime și pentru cei din familiile lor.


Iulie

Pentru o viață euharistică

Să ne rugăm pentru ca toți catolicii să pună în centrul vieții celebrarea Euharistiei, care transformă în profunzime relațiile umane și deschide la întâlnirea cu Dumnezeu și cu frații.


August

Pentru Ziua Mondială a Tineretului

Să ne rugăm pentru ca Ziua Mondială a Tineretului de la Lisabona să-i ajute pe tineri să pornească la drum, mărturisind evanghelia cu propria viață.


Septembrie

Pentru persoanele care trăiesc la margini

Să ne rugăm pentru ca persoanele care trăiesc la marginile societății, în condiții de viață inumane, să nu fie uitate de instituții și să nu fie considerate niciodată rebuturi.


Octombrie

Pentru Sinod

Să ne rugăm pentru Biserică, pentru ca să adopte ascultarea și dialogul ca stil de viață la fiecare nivel, lăsându-se condusă de Duhul Sfânt spre periferiile lumii.


Noiembrie

Pentru Papa

Să ne rugăm pentru Papa, pentru ca în exercitarea misiunii sale să continue să însoțească în credință turma încredințată lui, cu ajutorul Duhului Sfânt.


Decembrie

Pentru persoanele cu dizabilități

Să ne rugăm pentru ca persoanele cu dizabilități să fie în centrul atenției societății, iar instituțiile să promoveze programe de incluziune care să valorizeze participarea lor activă.