Rozarul de durere

Se zice în zilele de marţi şi vineri; se mai zice în toată Săptămâna Mare şi în ziua Înălţării Sfintei Cruci (14 septembrie).

Primul mister

Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor
Ne închinăm Ţie, Isuse, care, pentru noi, sudori de sânge ai asudat

În întâiul mister de durere medităm că Isus Cristos, urcându-Se pe Muntele Măslinilor, a asudat Sânge.

În Grădina Măslinilor, Isus se roagă şi suferă cumplit din cauza păcatelor noastre. Să cerem o adevărată căinţă şi îndreptare.

Isus sudori de sânge asudă,
Văzând a noastre fărădelegi;
Iar noi, uitând amara-i trudă,
Trăim în ele ani întregi.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al doilea mister

Biciuirea lui Isus
Ne închinăm Ţie, Isuse, care pentru noi ai fost biciuit

În al doilea mister de durere medităm că Isus a fost biciuit cu sălbăticie în casa lui Pilat.

În curtea lui Pilat, Isus este bicuit pe trupul gol, până la sânge. Păcatele noastre îl biciuiesc şi azi pe Mântuitorul. Să cerem lui Isus inimă înfrântă şi puterea de a ţine în frâu poftele păcătoase din noi.

Cu bice grele pe Isus ni-L bate,
Şi trupul tot e-nsângerat;
Noi în plăceri şi-ntru păcate,
Al nostru trup l-am dezmierdat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al treilea mister

Încoronarea lui Isus
Ne închinăm Ţie, Isuse, care pentru noi cu spini ai fost încoronat

În al treilea mister de durere medităm că Isus Cristos a fost încununat cu spini.

În batjocură, Isus este încoronat cu o coroană de spini şi este îmbrăcat cu o mantie roşie. I se pune în mână o trestie, în semn de toiag împărătesc, şi este aşezat pe o buturugă ca pe un tron: "Iată omul!" Toate le suferă pentru trufia şi mărirea deşartă a oamenilor. Să cerem darul să nu cădem în aceste păcate.

Pe frunte spini-i fac cunună,
Şi obrazu-n sânge-i şiroit;
Cu faţa lumii cea nebună,
Noi pe Isus L-am chinuit.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al patrulea mister

Isus îşi duce Crucea
Ne închinăm Ţie, Isuse, care, pentru noi, crucea ai purtat

În al patrulea mister de durere medităm că lui Isus Cristos, fiind osândit la moarte, I-a fost pusă crucea pe umeri.

Isus este osândit la moarte şi obligat să-şi ducă singur crucea pe Golgota; slăbit şi plin de răni, cade de mai multe ori sub greutatea ei. Nevinovat, Isus a suferit din iubire pentru noi oamenii. Să-i cerem să ne ajute să ne purtăm şi noi cu răbdare creştinească crucea pe care ne-o dă Dumnezeu Tatăl.

Pe umeri Crucea blând o duce,
Cu lacrimi Maică-L însoţeşti.
Fă să purtăm a noastră Cruce,
Cu inimi blânde, creştineşti.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al cincilea mister

Moartea lui Isus pe Cruce
Ne închinăm Ţie, Isus, care, pentru noi, pe cruce ai fost răstignit

În al cincilea mister de durere medităm că Isus Cristos, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, pe care a murit, fiind de faţă întristata Sa Mamă.

Isus atârnă pe cruce în chinuri groaznice. Sângele-i şiroieşte până la pământ. Îi este sete. I se dă să bea oţet şi fiere. După trei ore moare. Sfânta lui Mamă, la picioarele crucii, suferă cumplit. Să cerem harul să-l iubim pe Isus şi să nu-l vătămăm prin păcat, cu gândul, vorba sau fapta.

Tresaltă, inimă-n durere,
Când vezi pe Fiu-ţi răstignit!
O, Maică, varsă-n noi putere,
Ca să-L iubim pân' la sfârşit.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.