Rugăciuni de dimineață

În Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin.

Dumnezeiască Inimă a lui Isus, îți ofer, prin Preacurata Fecioară Maria, toate rugăciunile, gândurile, speranțele, lucrările și suferințele mele din ziua de azi, pentru ispășirea păcatelor, după intențiile cu care te jertfești zilnic pe altarele noastre și conform intențiilor Sfântului Părinte.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi.

Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vină Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Vino la mine, Doamne, și ascultă cuvintele mele. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci mă rog Ție.

Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt.

Sculându-mă din somn, la Tine cad, Bunule, și cântare îngerească îți înalț, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, îndură-te spre mine.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, luminează mintea și inima mea și deschide buzele mele ca să te laud, Sfântă Treime; Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre mine.

Binecuvântează-mă, Stăpâne, pe mine, servul Tău, care, în Numele Sfintei Treimi, încep această zi; luminează gândul meu.

Sfințește simțurile mele

Dumnezeule, Care, prin moartea dătătoare de viață a Cristosului Tău, m-ai adus de la stricăciune la nestricăciune, scapă simțurile mele de moartea patimilor, dându-le povățuitor bun judecata lăuntrică. Ochiul să-mi fie departe de privirea rea, auzul să nu asculte cuvintele deșarte, iar limba să nu rostească vorbe necuviincioase; curăță buzele mele, ferește-mi mâinile de fapte rele și fă-le să lucreze numai ce îți este plăcut, întărind toată ființa mea cu harul Tău.

Trimite-mi Îngerul Tău

Înger al lui Dumnezeu, păzitorul meu, luminează-mă și mă călăuzește pe mine, care îți sunt încredințat prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Să păzesc legea Ta

Arată-mi, Doamne, calea poruncilor Tale și o voi păzi din toată inima. Povățuiește-mă pe calea poruncilor Tale și fii lumina cărărilor mele.

Să fiu unit cu Tine

În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez astăzi sufletul și toate lucrările mele. Păzește-mă în această zi - pentru meritele și prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și ale tuturor Sfinților -, de vicii, de pofte rele, de păcate și de ispitele diavolului, de moarte neprevăzută și de chinurile iadului. Luminează-mi inima cu Spiritului Sfânt și cu harul Tău. Fă-mă să ascult totdeauna de poruncile Tale și nu lăsa să mă despart vreodată de Tine, Care, fiind Dumnezeu, ești unul din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

Sursa: după „Carte de rugăciuni”, 1996.