Rugăciuni de dimineaţa

În Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin.

Dumnezeiască Inimă a lui Isus, Îţi ofer, prin Preacurata Fecioară Maria, toate rugăciunile, gândurile, speranţele, lucrările şi suferinţele mele din ziua de azi, pentru ispăşirea păcatelor, după intenţiile cu care Te jertfeşti zilnic pe altarele noastre şi conform intenţiilor Sfântului Părinte.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te spre noi.

Mărire Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te spre noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Mărire Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău, vină Împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Vino la mine, Doamne, şi ascultă cuvintele mele. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci mă rog Ţie.

Mărire Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt.

Sculându-mă din somn, la Tine cad, Bunule, şi cântare îngerească Îţi înalţ, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, îndură-Te spre mine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, luminează mintea şi inima mea şi deschide buzele mele ca să Te laud, Sfântă Treime; Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-Te spre mine.

Binecuvântează-mă, Stăpâne, pe mine, servul Tău, care, în Numele Sfintei Treimi, încep această zi; luminează gândul meu.

Sfinţeşte simţurile mele.

Dumnezeule, Care, prin moartea dătătoare de viaţă a Cristosului Tău, m-ai adus de la stricăciune la nestricăciune, scapă simţurile mele de moartea patimilor, dându-le povăţuitor bun judecata lăuntrică. Ochiul să-mi fie departe de privirea rea, auzul să nu asculte cuvintele deşarte, iar limba să nu rostească vorbe necuviincioase; curăţă buzele mele, fereşte-mi mâinile de fapte rele şi fă-le să lucreze numai ce Îţi este plăcut, întărind toată fiinţa mea cu harul Tău.

Trimite-mi Îngerul Tău.

Înger al lui Dumnezeu, păzitorul meu, luminează-mă şi mă călăuzeşte pe mine, care îţi sunt încredinţat prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Să păzesc legea Ta.

Arată-mi, Doamne, calea poruncilor Tale şi o voi păzi din toată inima. Povăţuieşte-mă pe calea poruncilor Tale şi fii lumina cărărilor mele.

Să fiu unit cu Tine.

În mâinile Tale, Doamne, îmi încredinţez astăzi sufletul şi toate lucrările mele. Păzeşte-mă în această zi - pentru meritele şi prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi ale tuturor Sfinţilor -, de vicii, de pofte rele, de păcate şi de ispitele diavolului, de moarte neprevăzută şi de chinurile iadului. Luminează-mi inima cu Spiritului Sfânt şi cu harul Tău. Fă-mă să ascult totdeauna de poruncile Tale şi nu lăsa să mă despart vreodată de Tine, Care, fiind Dumnezeu, eşti unul din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

după "Carte de rugăciuni", 1996