Rugăciuni după ce te scoli din somn

Trezindu-te din somn şi sculându-te,
stai cu evlavie şi cu frica lui Dumnezeu, şi zici

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului Sfânt. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt; şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt; şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină Împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. - Că a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Troparele Treimii

Sculându-ne din somn la Tine cădem, Bunule, şi cântarea îngerească o strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt.

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima, şi buzele mele deschide-le, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste judecătorul va veni, şi ale fiecărui fapte se vor descoperi; ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Doamne, îndură-te spre noi. de 12 ori.

Rugăciuni

Rugăciune de mulţumită şi de cerere

Din somn sculându-mă, mulţumesc Ţie, Sfântă Treime, că, pentru multă bunătatea şi îndelungă răbdarea Ta, nu te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni, după obicei, şi dintru deznădejdea în care zăceam, m-ai ridicat, ca să mânec şi să preamăresc puterea Ta. Şi acum luminează ochii minţii mele, deschide gura mea, ca să cunosc cuvintele Tale, şi să înţeleg poruncile Tale, şi să fac voia Ta, şi să cânt Ţie întru mărturisirea inimii, şi să laud Preasfânt Numele Tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune

Mărire Ţie, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul şi nevrednicul Tău rob, din somn a mă scula, şi a dobândi intrare în sfântă Casa Ta. Primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi înţelegătoarelor Tale Puteri, şi binevoieşte, ca întru inimă curată şi cu spirit de umilinţă, să aduc Ţie laudă din necurate buzele mele; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor înţelepte, întru luminată strălucire a sufletului meu, şi să te preamăresc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel preamărit în Tatăl şi în Spiritul Sfânt. Amin.

Către Născătoarea de Dumnezeu

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre. Amin.

după "Orologhion", 1992