Rugăciuni pentru copii

Înainte de învăţat

Bunule Isuse, Care la doisprezece ani ai şezut în mijlocul învăţătorilor, îi ascultai, îi întrebai şi le răspundeai, încât se minunau toţi de înţelepciunea Ta, trimite-mi darul şi luminează-mă să învăţ ceea ce Îţi place şi să le pot împlini spre lauda Numelui Tău. Amin.

În timp ce înveţi

Doamne, ţine sufletul meu treaz şi trimite asupra lui lumină îmbelşugată. Amin.

După învăţat

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că lucrul început sub privirea Ta l-am continuat şi l-am terminat în acelaşi fel. Fă să mă servesc de adevăr pentru mântuirea mea şi a altora şi niciodată să nu întreprind ceva care să Te supere. Amin.

Pentru părinţi

Doamne, Dumnezeul meu, Părintele îndurărilor, primeşte mulţumirea mea fierbinte pentru toate binefacerile ce le-am primit din mâna Ta părintească; şi mai cu seamă pentru că m-ai învrednicit să mă nasc în sânul Bisericii Tale şi mi-ai dat părinţi creştini care m-au crescut cu mare iubire, cu multe jertfe şi m-au învăţat poruncile Tale. Între tunete şi fulgere ai dat, atotputernice Doamne, poporului Tău porunca: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ. Dar şi glasul iubirii mele îmi spune cu ce sunt dator faţă de ei, fiindcă nu sunt în stare să răsplătesc iubirea aceea nespus de mare cu care m-au îngrijit şi m-au crescut şi nu le pot mulţumi destul pentru nopţile lungi ce le-au petrecut lângă patul meu, răpindu-şi odihna de noapte, când eram slab, neputincios şi bolnav, pentru abnegaţia cu care s-au despuiat de comoditatea vieţii, chiar şi de cele mai de lipsă, numai ca să mă poată creşte pe mine şi pe fraţii mei; pentru aceasta, Te rog, Care eşti atotputernic şi răsplătitorul celor buni, răsplăteşte-i şi în viaţa aceasta şi în cea care va veni, pentru iubirea şi grija ce au dovedit-o şi o dovedesc şi acum faţă de mine. Iar mie ajută-mi cu darul Tău sfânt ca, prin purtarea mea, să nu-i întristez niciodată, ci să le fiu totdeauna spre bucurie şi mângâiere; iar când vor ajunge la slăbiciunea bătrâneţilor, să pot fi sprijinul şi reazemul lor, să-i îngrijesc în necazuri, neputinţe şi în boli cu adevărată iubire de fiu, ca astfel să răsplătesc întrucâtva nenumăratele binefaceri ce le-am primit de la ei. Iar când îi vei chema la Tine, Doamne, îndură-Te spre ei. Fă să strălucească peste ei lumina feţei Tale, numără-i în ceata aleşilor Tăi şi aşază-i în loc luminos, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea, unde este viaţă fără de sfârşit şi fericire netulburată. Amin.

după "Carte de rugăciuni", 1996