Rozarul de bucurie

Se zice în zilele de luni şi sâmbătă; se mai zice din ziua de 20 decembrie până în 14 ianuarie, apoi în următoarele sărbători: Întâmpinarea Domnului (2 februarie), Buna-Vestire (25 martie), Naşterea Preacuratei Fecioare Maria (8 septembrie), Intrarea în Biserică (21 septembrie), Neprihănita Zămislire (9 decembrie).

Primul mister

Vestirea Arhanghelului
Bucură-te, Marie, care pe Isus de la Spiritul Sfânt L-ai conceput

În întâiul mister de bucurie medităm că Arhanghelul Gavril a vestit Preasfintei Fecioare Maria că Îl va zămisli şi va naşte pe Domnul nostru Isus Cristos.

Arhanghelul Gravril a coborât la Fecioara Maria, vestindu-i că ea este aleasă de Dumnezeu să nască pe Mesia, Mântuitorul lumii. Preacurata, smerită, se pleacă voinţei celui Preaînalt şi Dumnezeu Cuvântul s-a coborât şi a luat trup omenesc în Preasfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Sfântului Spirit. Aceasta este Taina Întrupării. Să cerem darul smereniei, fără de care nimeni nu poate plăcea lui Dumnezeu.

Din Cer Arhanghelul coboară,
Spunând Fecioarei Maria:
Domnul cu Tine, o, Fecioară,
Tu ai să naşti pe Mesia.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al doilea mister

Vizita la Elisabeta
Bucură-te Marie, care, purtând pe Isus, pe Sfânta Elisabeta ai căutat-o

În al doilea mister de bucurie medităm că Preasfânta Fecioară Maria, după ce a primit vestea de la Arhanghelul Gavril, se duse îndată la verişoara sa Elisabeta şi rămase trei luni cu ea.

Maria merge cu dragoste în suflet pe drumul cel lung dintre Nazaret şi oraşul Iudeei, unde locuia Zaharia şi Elisabeta, ca să aducă bucurie în casa mai vârstnicei sale rudenii, viitoarea mamă a lui Ioan Botezătorul. Învaţă din pilda Mariei iubirea către aproapele.

Elisabeta primeşte,
Când cu iubire alergi la ea.
Iubire Domnul porunceşte,
Iubire Maica noastră vrea.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al treilea mister

Naşterea lui Isus
Bucură-te, Marie, care pe Isus în Betleem L-ai născut

În al treilea mister de bucurie medităm că, venind vremea să nască, Preasfânta Maria L-a născut pe Mântuitorul nostru Isus Cristos în Betleem, într-un staul sărac.

Vezi cu ochii sufletului pe micul Prunc Isus culcat în ieslea unui grajd. Vezi şi sărăcia şi lipsa de acolo. Isus a voit aşa, ca să te ruşinezi pentru marea ta iubire de averi şi plăceri pământeşti. Scoate-ţi din suflet iubirea lumii, dacă vrei să-i urmezi lui Cristos.

Sărac şi gol, Isus coboară,
Născându-se în Viflaim.
Noi ne-adunăm aici comoară,
Plăcerea lumii o iubim.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al patrulea mister

Prezentarea în templu
Bucură-te, Maria, care pe Isus în biserică l-ai adus

În al patrulea mister de bucurie medităm că, la patruzeci de zile după naşterea lui Isus, Preasfânta Fecioară Maria L-a pus înaintea lui Dumnezeu în templul din Ierusalim.

Vezi cu ochii sufletului cum împlineşte Maria legea curăţirii evreieşti după naştere, măcar că era preacurată. Cât de frumoasă este această curăţie trupească şi sufletească a Mariei; şi cât este sufletul şi trupul tău de pângărit cu tot felul de păcate! Cere de la Maica Preacurată să-ţi mijlocească şi ţie darul sfintei curăţii.

Pe Fiu-ţi, Preasfântă Marie,
La Domnul L-ai înfăţişat;
Fă ca şi noi, în curăţie,
Să te urmăm nestrămutat.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

Al cincilea mister

Găsirea lui Isus în templu
Bucură-te, Maria, care pe Isus în biserică l-ai aflat

În al cincilea mister de bucurie medităm că Preasfânta Fecioară, pierzându-L pe Fiul său de doisprezece ani şi căutându-L trei zile, a treia zi L-a găsit în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.

Preasfânta Mamă umblă trei zile plângând pe uliţele Ierusalimului, căutându-l pe Isus care s-a pierdut. El, ascultând porunca Tatălui ceresc, a rămas în biserică, printre preoţi şi cărturari. Ascultarea de cei mai mari este mare lucru. Mare neferiricire este a-l pierde pe Isus, prin păcat. Atunci trebuie căutat şi regăsit prin pocăinţă. Ai grijă să nu-l pierzi pe Isus din suflet.

Trei zile-n lacrimi ne-ncetate,
Cercat-ai pe Isus pierdut;
Iar noi pierzându-L, prin păcate,
O lacrimă n-am cunoscut.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-ne ajutor;
Sunt servii tăi care te roagă,
Maică Fecioară, dă-ne ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-ne ajutor!

Tatăl nostru... 10 x Născătoare de Dumnezeu... Mărire... Şi acum...

O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.