Ajutor Spovadă

Rugăciune înainte de spovadă

Bunule Dumnezeu, Părintele meu ceresc, primeşte-mă cu bunătate şi îndurare. Vreau să fac o spovadă bună, ca să fiu reprimit în rândul copiilor Tăi. Trimite te rog, Spiritul Tău cel sfânt să mă lumineze, ca să cunosc păcatele ce le-am săvârşit şi să mă spovedesc precum se cuvine.

După ce intrăm în confesional ne aşezăm în genunchi, facem semnul Sfintei Cruci şi spunem părintelui:

Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul şi ţie, părinte, păcatele mele. De la ultima spovadă (spunem când ne-am spovedit ultima dată) am făcut următoarele păcate:

Păcate săvârşite împotriva lui Dumnezeu:

M-am rugat dimineaţa şi seara? Am fost atent la rugăciune? Am crezut tot ce mă învaţă Biserica? Am fost duminica şi în sărbători la Biserică? Am avut o atitudine de reculegere? Am folosit în zadar numele lui Dumnezeu, al Fecioarei Maria, al sfinţilor sau al lucrurilor sfinte? Am înjurat de Dumnezeu, de sfinţi sau lucruri sfinte? Am arătat respectul cuvenit faţă de persoanele, locurile şi lucrurile sfinte? Am crezut în farmece, superstiţii, horoscop şi descântece? Am împlinit făgăduinţele făcute lui Dumnezeu? Am avut încredere în Dumnezeu? Nu m-am revoltat împotriva lui?

Păcate săvârşite împotriva aproapelui:

M-am purtat cu cinste faţă de părinţi, de cei apropiaţi sau faţă de cei mai mari? I-am vorbit de rău? I-am înjurat? I-am batjocorit? M-am rugat pentru părinţi, pentru cei apropiaţi, pentru cei care îmi vor binele sau pentru cei care mă urăsc? Am furat? Nu i-am îndemnat şi ajutat pe alţii să fure? Nu am râvnit pe nedrept bunurile altuia? Dacă am păgubit, am redat lucrul însuşit pentru a îndrepta paguba făcută? Am minţit? A avut cineva de suferit o pagubă materială sau spirituală? Am fost atent, drept, iertător, răbdător în familie? Am preţuit sau am încălcat fidelitatea conjugală? Îmi împlinesc îndatoririle de copil, soţ, de creştin, de cetăţean? Port ură pe cineva? Doresc răul cuiva? Am îndemnat pe alţii la păcat? Am avut gânduri de răzbunare? Am blestemat pe alţii? Am pârât din răutate? Am îndemnat, conlucrat sau comis avortul?

Păcate săvârşite împotriva propriei persoane:

Am fost nedrept, bănuitor, ambiţios, zgârcit, răutăcios, dispreţuitor, răzbunător, imprudent? Am fost mândru, orgolios sau lăudăros? I-am dispreţuit pe alţii? M-am gândit, am privit sau am făcut fapte necurate? Am fost cuviincios în comportament şi gesturi? Am urmărit filme, emisiuni sau am citit cărţi sau reviste cu conţinut vulgar? I-am îndemnat pe alţii pe alţii să facă fapte necurate? M-am bucurat de răul altuia? Am restabilit cinstea batjocorită prin bârfă sau calomnie? Am ţinut postul în zilele prescrise de biserică? Am fost lacom în mâncare şi băutură? Nu mi-am pus în primejdie sănătatea prin mâncare, băutură, fumat etc.? Am fost leneş? Am învăţat şi muncit conştiincios? Evit ocaziile de păcat? Ce am neglijat? Ce am omis? Ce aş fi putut să fac mai bine? Am jurat fără să fie nevoie sau fără să fie adevărat?

Rugăciune după spovadă

Preabunule Dumnezeu, slăbeşte, lasă şi iartă toate greşelile făcute cu cuvântul sau cu lucrul, cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu ştiinţa şi cu neştiinţa, toate mi le iartă spre vindecarea sufletului şi al trupului, ca un bun şi iubitor de oameni.

Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.