OCTOMBRIE

31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1. D Θ DUMINICA a 19-a după RUSALII (Iubirea vrăjmașilor). Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70 (sec. I); Sf. cuv. Roman Melodul (sec. VI). [Sf. Tereza a Pruncului Isus († 1897)].

G 8; EvÎ 6; Ap 2Cor 11,31-33.12,1-9; Ev Lc 6,31-36.

2. L Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara († 304).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 20-a dR. Ap Fil 2,12-16; Ev Lc 6,24-30.

3. M Θ Sf. ep. Dionisie Areopagitul (sec. I). [Fer. Bogdánffy Szilárd].

Ap Fil 2,16-23; Ev Lc 6,37-45.

4. M Sf. ep. Ieroteu (sec. I). [Sf. Francisc de Assisi († 1226)].

Ap Fil 2,24-30; Ev Lc 6,46-49.7,1.

5. J Sf. m. Haritina († 304).

Ap Fil 3,1-8; Ev Lc 7,17-30.

6. V * Sf. ap. Toma (sec. I).

Ap Fil 3,8-19; Ev Lc 7,31-35.

7. S Θ Sf. m. Sergiu și Vach († 297). [Preasfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului].

Ap 2Cor 1,8-11; Ev Lc 5,27-32.

8. D DUMINICA a 20-a după RUSALII (Învierea fiului văduvei din Nain). Sf. cuv. Pelaghia (sec. V).

G 1; EvÎ 7; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.

9. L * Sf. ap. Iacob al lui Alfeu (sec. I); Sf. Andronic și Atanasia (sec. V).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 21-a dR. Ap Fil 4,10-23; Ev Lc 7,36-50.

10. M Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia (sec. III).

Ap Col 1,1-11; Ev Lc 8,1-3.

11. M Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi (sec. I); Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul († 845). [Sf. papă Ioan XXIII].

Ap Col 1,18-23; Ev Lc 8,22-25.

12. J Sf. m. Prob, Tarah și Andronic († 304).

Ap Col 1,24-29.2,1; Ev Lc 9,7-11.

13. V Sf. m. Carp, Papil și Agatonica (sec III).

Ap Col 2,1-7; Ev Lc 9,12-18.

14. S Θ Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie (sec. I); Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei († 760).

Ap 2Cor 3,12-18; Ev Lc 6,1-10.

15. D DUMINICA a 21-a după RUSALII (Pilda Semănătorului; a Sfinților Părinți de la Conciliul VII Ecumenic, Niceea 787). Sf. pr. m. Lucian din Antiohia († 309). [Sf. Tereza de Avila († 1582)].

G 2; EvÎ 8; Ap Gal 2,16-20; Ev Lc 8,5-15 (ale Duminicii); Ap Tit 3,8-15; Ev In 17,1-13 (ale Sf. Părinți).

16. L Sf. Longin, sutașul (sec. I). [Sf. Maria Margareta Alacoque († 1690)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 22-a dR. Ap Col 2,13-20; Ev Lc 9,18-22.

17. M Sf. pf. Osea (sec. VIII îHr.); Sf. cuv. m. Andrei din Creta († 767).

Ap Col 2,20-23.3,1-3; Ev Lc 9,23-27.

18. M * Sf. ap. și ev. Luca (sec. I).

Ap Col 3,17-20.4,1-2; Ev Lc 9,44-50.

19. J Sf. pf. Ioil (sec. VI îHr.); Sf. m. Var († 307).

Ap Col 4,2-9; Ev Lc 9,49-56.

20. V Sf. m. Artemie (sec. IV).

Ap Col 4,10-18; Ev Lc 10,1-15.

21. S Θ Sf. cuv. Ilarion cel Mare († 371). [Sf. Ursula (sec. IV)].

Ap 2Cor 5,1-10; Ev Lc 7,1-10.

22. D DUMINICA a 23-a după RUSALII (Eliberarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor). Sf. ep. Averchie († 200); Cei 7 tineri m. din Efes (sec. III). [Sf. papă Ioan Paul II].

G 3; EvÎ 9; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta

Pro Missionibus (pentru opere misionare).

23. L * Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului († 62).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 23-a dR. Ap 1Tes 1,1-5; Ev Lc 10,22-24.

24. M Sf. m. Areta și cei împreună cu el (sec. VI).

Ap 1Tes 1,6-10; Ev Lc 11,1-10.

25. M Sf. m. Marcian și Martiriu († 358).

Ap 1Tes 2,1-8; Ev Lc 11,9-13.

26. J (†) SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR (sec. IV).

EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev In 15,17-27.16,1-2.

27. V Sf. m. Nestor (sec. IV).

Ap 1Tes 2,14-20; Ev Lc 11,23-26.

28. S Sf. m. Terențiu și Neonila (sec. III); Sf. cuv. Ștefan Savaitul (sec. IX).

Ap 2Cor 8,1-5; Ev Lc 8,16-21.

29. D DUMINICA a 24-a după RUSALII (Învierea fiicei lui Iair). Sf. cuv. m. Anastasia Romana († 309); Sf. cuv. Avramie (sec. VI).

G 4; EvÎ 10; Ap Ef 2,14-22; Ev Lc 8,41-56.

30. L Sf. m. Zenovie și sora sa Zenovia († 309).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 24-a dR. Ap 1Tes 2,20.3,1-8; Ev Lc 11,29-33.

31. M Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Epimah († 250).

Ap 1Tes 3,8-13; Ev Lc 11,34-41.

© Editura Viața Creștină