IULIE

31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1. S Θ Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată († 303).

Ap Rom 6,11-17; Ev Mt 8,14-23.

2. D * DUMINICA a 4-a după RUSALII. (Vindecarea slugii sutașului). Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne (458).

G 3; EvÎ 4; Ap Rom 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.

3. L Sf. m. Iacint (sec. II); Sf. aep. Anatolie († 458).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 5-a dR. Ap Rom 12,4-5.15-21; Ev Mt 12,9-13.

4. M Sf. aep. Andrei Cretanul († 740).

Ap Rom 14,9-18; Ev Mt 12,14-16.22-30.

5. M (†) Sf. Marta, mama Sf. Simeon († 561); Sf. Atanasie Atonitul († 1001); Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul (sec. X).

Ap Rom 15,7-16; Ev Mt 12,38-45.

6. J Sf. cuv. Sisoe cel Mare († 429). [Sf. Maria Goretti († 1902)].

Ap Rom 15,17-29; Ev Mt 12,46-50.13,1-3.

7. V Sf. cuv. Toma (sec. X); Sf. cuv. Acachie (sec. VI); Sf. m. Chiriachi (sec. IV).

Ap Rom 16,1-16; Ev Mt 13,3-9.

8. S Θ Sf. m. Procopie († 303).

Ap Rom 8,14-21; Ev Mt 9,9-13.

9. D DUMINICA a 5-a după RUSALII (Vindecarea demonizaților din ținutul Gadarenilor). Sf. ep. m. Pancrațiu (sec. I-II).

G 4; EvÎ 5; Ap Rom 10,1-10; Ev Mt 8,28-34.9,1.

10. L Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia († 319).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 6-a dR. Ap Rom 16,17-24; Ev Mt 13,10-23.

11. M Θ Sf. m. Eufemia.

Ap 1Cor 1,1-9; Ev Mt 13,24-30.

12. M Sf. m. Proclu și Ilarie (sec. II).

Ap 1Cor 2,9-16.3,1-8; Ev Mt 13,31-36.

13. J Θ Sf. arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul (sec. IX).

Ap 1Cor 3,18-23; Ev Mt 13,36-43.

14. V Sf. ap. Aquila, din cei 70 (sec. I); Sf. aep. Iosif Mărturisitorul († 832).

Ap 1Cor 4,5-8; Ev Mt 13,44-54.

15. S Θ Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita († 296).

Ap Rom 9,1-5; Ev Mt 9,18-26.

16. D DUMINICA a 6-a după RUSALII (Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Sfinții Părinți de la Conciliul IV Ecumenic - Calcedon, 451). Sf. m. Atinoghen și cei 10 discipoli († 311). [Sf. Fecioară Maria, Regina Carmelului].

G5; EvÎ 6; Ap Rom 12,6-14; Ev Mt 9,1-8 (ale Duminicii); Ap Tit 3,8-15; Ev In 17,1-13 (ale Sf. Părinți).

17. L Θ Sf. m. Marina († 269).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 7-a dR. Ap 1Cor 5,9-13.6,1-11; Ev Mt 13,54-58.

18. M Sf. m. Emilian din Durostorum († 362).

Ap 1Cor 6,20.7,1-12; Ev Mt 14,1-13.

19. M Sf. cuv. Macrina († 380); Sf. cuv. Die († 431).

Ap 1Cor 7,12-24; Ev Mt 14,35-36.15,1-11.

20. J (†) SF. PF. ILIE TESVITEANUL (sec. IX îHr.).

EvU Mc 9,10-15; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.

21. V Sf. cuv. Simeon și Ioan (sec. VI).

Ap 1Cor 7,35-40.8,1-7; Ev Mt 15,29-31.

22. S Sf. Maria Magdalena (sec. I).

Ap Rom 12,1-3; Ev Mt 10,37-42.11,1.

23. D DUMINICA a 7-a după RUSALII (Vindecarea orbilor și a mutului din Capernaum). Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca (400); Sf. pf. Ezechiel (sec. VI îHr.). [Sf. Brigitta - patroana Europei († 1373)].

G 6; EvÎ 7; Ap Rom 15,1-7; Ev Mt 9,27-35.

24. L Θ Sf. m. Cristina († 220).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 8-a dR. Ap 1Cor 9,13-18; Ev Mt 16,1-6.

25. M * Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia (sec. V).

Ap 1Cor 10,5-12; Ev Mt 16,6-12.

26. M Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat († 313); Sf. m. Paraschiva († 140).

Ap 1Cor 10,12-22; Ev Mt 16,20-24.

27. J (†) Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată (sec. IV).

Ap 1Cor 10,28-33.11,1-8; Ev Mt 16,24-28.

28. V Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena (sec. I).

Ap 1Cor 11,8-23; Ev Mt 17,10-18.

29. S Sf. m. Calinic și Teodota (sec. IV).

Ap Rom 13,1-10; Ev Mt 12,30-37.

30. D DUMINICA a 8-a după RUSALII (Înmulțirea pâinilor). Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70 (sec. I).

G 7; EvÎ 8; Ap 1Cor 1,10-17; Ev Mt 14,14-22.

31. L Sf. Evdochim († 840). [Sf. Ignațiu de Loyola († 1556)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 9-a dR. Ap 1Cor 11,31-34.12,1-6; Ev Mt 18,1-11.

© Editura Viața Creștină