Fecioara la munte

Fecioara la munte pe stânci apăru,
ea pleacă-a sa frunte, salut-o și tu.

Ave, ave, ave Maria! - bis

Copilei sfioase, pe când se ruga,
și gârlei spumoase, un nume șoptea.

Copila-l pronunță, cu glas tremurând
iar gârla-l anunță, cu vuiet crescând.

Prin țările toate, minunea se-afla,
poporul în gloate, la stâncă venea.

A tuturor Mamă, iubește-acel loc;
pe toți Ea ne cheamă, ne-așteaptă cu foc.

O, tu, Preacurată, privește-ne aici,
arată-ne-ndată, că Mamă vei fi.

* * *
(altă variantă)

Fecioara la munte, pe stânci apăru,
ea pleac-a sa frunte, salut-o și tu.

Sfântă, Sfântă, Sfântă Maria,
ție-ți strigăm, o, nu ne lăsa.

Copilei fricoase pe când se-nchina
și gârlei spumoase, un vuiet șoptea

Copila-l pronunță cu-n glas tremurând,
iar gârla-l anunță cu-n vuiet crescând.

Prin țările toate minunea se-afla,
norodul în gloate la stâncă-alerga.

A tuturor mamă iubește-acest loc,
pe toți Ea ne cheamă, ne-așteaptă cu foc.

O, Tu, Preacurată, privește-ne-aci,
arată-ne-ndată că Mamă vei fi.