Emanuel

Emanuel, Emanuel, Emanuel
E Domnul cu noi, E Domnul cu noi!

Coboară din ceruri stăpânul a toate
asemenea nouă s-a făcut.
Se-ntoarce spre oameni, cu ei să trăiască
pe ei să-i iubească, să fie Om!

În ieslea săracă se naște un Rege
se naște un Mântuitor.
Pământul îi cântă cu vie credință,
tresaltă în imnuri: Aleluia!

Cuvântul cel veșnic e cale și viață,
prin El vom trăi cu adevărat.
Pe sine s-a dat, ca omul să-l scape,
la viață s-aducă pe cel pierdut.