Cât de mărit este Domnul

Cât de mărit este Domnul în Sion,
nu poate limba a tâlcui.
Mare este Domnul în cer, pe tron,
și până-ntr-un fir de iarbă pe pământ.
Mare ești pretutindenea, Doamne,
pretutindenea ești mărit,
în zi, în noapte, cu strălucire.