Bateți din palme

Bateți din palme, slăviți pe Domnul,
slăviți pe Domnul, aleluia! - bis

Aleluia, aleluia!

Domnul e mare și ne iubește,
și ne iubește neîncetat.

Îngerii cântă, cerul răsună,
cerul răsună neîncetat.