De reținut

- 1 ianuarie: Ziua Mondială a Păcii (a LVI-a)
- 18-25 ianuarie: Octava de Rugăciuni pentru Unitatea Creştinilor
- 22 ianuarie: Duminica Bibliei
- 29 ianuarie: Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXX-a)
- 2 februarie: Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XXVII-a)
- 4 februarie: Ziua Internaţională a Fraternităţii Umane (a III-a)
- 11 februarie: Ziua Mondială a Bolnavului (a XXXI-a)
- 22 februarie: Post şi abstinenţă (Miercurea Cenuşii)
- 19 martie: Duminica „Laetare”
- 7 aprilie: Post şi abstinenţă (Vinerea Mare)
- 16 aprilie: Duminica Divinei Îndurări
- 30 aprilie: Duminica Bunului Păstor; Ziua Mondială a Vocaţiilor (a LX-a)
- 21 mai: Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a LVII-a)
- 16 iunie: Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfinţirea Preoţilor (a XXVIII-a)
- 23 iulie: Ziua Mondială a Bunicilor şi a Bătrânilor (a III-a)
- 1 septembrie: Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (a IX-a)
- 24 septembrie: Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a CIX-a)
- 22 octombrie: Ziua Mondială a Misiunilor (a XCVII-a)
- 19 noiembrie: Ziua Mondială a Săracilor (a VII-a)
- 26 noiembrie: Ziua Mondială a Tineretului (a XXXVIII-a)
- 17 decembrie: Duminica „Gaudete”

Prescurtări

sf., ss. = sfânt, sfinţi; fer., ff.= fericit, fericiţi; pp. = papă; ep. = episcop(i); pr. = preot; ap. = apostol(i); ev. = evanghelist; m. = martir(i); fc. = fecioară; înv. = învăţător al Bisericii; călug. = călugăr(iţă); îns. = însoţitori; card. = cardinal; împ. = împărat(easă); R. = Rogaţiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Lev = Levitic; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Jud = Judecători; Sam = Samuel; Rg = Regi; Cr = Cronici; Esd = Esdra; Neh = Nehemia; Est = Estera; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Tob = Tobia; Idt = Iudita; Qoh = Qohelet (Ecleziast); Ct = Cântarea Cântărilor; Is = Isaia; Ier = Ieremia; Lam = Plângerile lui Ieremia; Bar = Baruh; Ez = Ezechiel; Dan = Daniel; Os = Osea; Am = Amos; Abd = Abdia; Mih = Mihea; Nah = Nahum; Hab = Habacuc; Sof = Sofonia; Ag = Aggeu; Zah = Zaharia; Mal = Malahia; Înţ = Înţelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mac = Macabei; Mt = Matei; Mc = Marcu; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Flm = Filemon; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Pt = Petru; Ap = Apocalips.

Semne

† şi majuscule de culoare roşie = solemnitate de poruncă; † şi majuscule de culoare obişnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule şi ** = comemorare obligatorie; minuscule şi * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.