sâmbătă, 30 iulie 2022
Sâmbătă din săptămâna a 17-a de peste an
Sf. Petru Crisologul, ep. înv. *

lecturi: Ier 26,11-16.24; Ps 68; Mt 14,1-12

psaltire: I; culoare: verde (alb)

Cu adevărat Domnul m-a trimis să rostesc cu glas puternic toate aceste cuvinte la urechile voastre.
La vreme potrivită, ascultă-mă, Doamne!
Irod a poruncit să i se taie capul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Ioan au venit şi i-au spus lui Isus.

Liturghie la alegere, prefaţă comună
La Breviar, începând cu Vesperele I, se va folosi volumul IV.

Gândul zilei
"Cu adevărat Domnul m-a trimis la voi". (Ier 26,15)
Ieremia le vorbeşte conducătorilor care ar vrea ca el să moară. El spune: omoară-mă şi pe mine, dar să ştii că, dacă sunt aici, este pentru că ascult de Dumnezeu. Evanghelia ne spune că Ioan Botezătorul a fost într-adevăr ucis, aşa cum i se va întâmpla lui Isus. Să nu ne preocupăm de ceea ce vor face oamenii aflaţi la putere, ci să facem întotdeauna voia Tatălui.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Cu adevărat Domnul m-a trimis să rostesc cu glas puternic toate aceste cuvinte la urechile voastre.
Citire din cartea profetului Ieremia 26,11-16.24
În zilele acelea, preoţii şi profeţii le-au spus căpeteniilor şi întregului popor: "Să fie o judecată spre moarte pentru omul acesta! Căci a profeţit împotriva acestei cetăţi, aşa cum aţi auzit cu urechile voastre". 12 Ieremia le-a zis tuturor căpeteniilor şi întregului popor: "Domnul m-a trimis să profeţesc împotriva acestei case şi împotriva acestei cetăţi toate cuvintele pe care le-aţi auzit. 13 Acum, faceţi bune căile şi faptele voastre, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, şi Domnul va regreta răul pe care l-a rostit împotriva voastră! 14 Iar eu, iată-mă, sunt în mâinile voastre: faceţi cu mine ceea ce este bun şi drept în ochii voştri! 15 Numai să ştiţi că, dacă mă veţi omorî, voi veţi aduce sânge nevinovat asupra voastră, asupra acestei cetăţi şi asupra locuitorilor ei, deoarece cu adevărat Domnul m-a trimis la voi să spun în urechile voastre toate aceste cuvinte". 16 Căpeteniile şi tot poporul le-au zis preoţilor şi profeţilor: "Pentru omul acesta nu poate fi o judecată spre moarte, căci în numele Domnului Dumnezeului nostru ne vorbeşte". 24 Dar mâna lui Ahicam, fiul lui Şafan, a fost pentru Ieremia ca să nu-l dea în mâna poporului spre a fi omorât.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),15-16.30-31.33-34 (R.: cf. 14)
R.: La vreme potrivită, ascultă-mă, Doamne!


15 Scapă-mă din mlaştină, ca să nu mă afund,
eliberează-mă de cei care mă urăsc
şi de apele care sunt adânci!
16 Să nu treacă valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul
şi gura prăpastiei să nu se închidă deasupra mea! R.


30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă;
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a ridicat!
31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări
şi îl voi preamări, aducându-i mulţumire. R.


33 Să vadă cei umili şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă!
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,10
(Aleluia) "Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, spune Domnul, pentru că a lor este împărăţia cerurilor!" (Aleluia)


EVANGHELIA
Irod a poruncit să i se taie capul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Ioan au venit şi i-au spus lui Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,1-12
În timpul acela, tetrarhul Irod a auzit despre faima lui Isus şi spunea slujitorilor săi: "Acesta este Ioan Botezătorul. El a înviat din morţi; de aceea puterea minunilor lucrează în el". 3 Căci Irod, prinzându-l pe Ioan, l-a legat şi l-a aruncat în închisoare din cauza Irodiadei, soţia lui Filip, fratele său. 4 Căci Ioan îi spusese: "Nu-ţi este permis să o ai". 5 Deşi voia să-l ucidă, se temea de mulţime, pentru că îl considera ca profet. 6 Dar, fiind ziua de naştere a lui Irod, fiica Irodiadei a dansat în mijloc şi i-a plăcut atât de mult lui Irod 7 încât i-a promis cu jurământ că-i va da orice va cere. 8 Dar ea, convinsă de mama ei, i-a zis: "Dă-mi aici, pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul!" 9 Regele s-a întristat, dar din cauza jurământului şi a comesenilor, a poruncit să-i fie dat 10 şi a trimis ca să-l decapiteze pe Ioan în închisoare. 11 Capul lui a fost adus pe o tavă şi dat fetei, care i l-a dus mamei sale. 12 Discipolii lui, venind, au luat trupul lui şi l-au înmormântat. Apoi au venit şi i-au spus lui Isus.
Cuvântul Domnului

Supliment
Şi astăzi sunt condamnaţi la moarte cei care îndrăznesc să profeţească, cei care îşi ridică glasul împotriva ordinii stabilite. Dar nu se poate împiedica realizarea împărăţiei lor de pace, de dreptate şi de iubire pentru toţi. Trebuie denunţată situaţia mondială de astăzi, în care o mare parte din omenire îşi vede călcate în picioare propriile drepturi.