vineri, 29 iulie 2022
Vineri din săptămâna a 17-a de peste an
Ss. Marta, Lazăr şi Maria, fraţi **

lecturi: 1In 4,7-16; Ps 33; In 11,19-27 (Lc 10,38-42);

psaltire: P; culoare: alb

Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi.
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
Eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu. (Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi.)

Liturghie proprie, prefaţă pentru sfinţi

Gândul zilei
"Eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu". (In 11,27)
Marta îi răspunde lui Isus, care a întrebat-o dacă crede că el este "învierea şi viaţa". Cuvintele cu care răspunde, ea însăşi nu le înţelege pe deplin, dar tocmai acestea sunt cele adevărate, care dau viaţă: "Tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu". Le repetăm şi le mai spunem încă o dată. Aceste cuvinte construiesc în noi viaţa adevărată şi sufletească.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-16
Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu! 8 Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. 9 Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unul născut, ca să trăim prin el. 10 În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Iubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, şi noi trebuie să ne iubim unii pe alţii. 12 Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea lui în noi este desăvârşită. 13 Prin aceasta cunoaştem că rămânem în el şi el în noi: ne-a dat din Duhul său. 14 Iar noi am văzut şi dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. 15 Oricine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi. Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 9a)
R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!


2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.


4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.


6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.


8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.


10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12b
(Aleluia) "Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii". (Aleluia)


EVANGHELIA*
Eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,19-27
În acel timp, mulţi iudei veniseră la Marta şi Maria să le consoleze pentru fratele lor. 20 Când a auzit că a venit Isus, Marta i-a ieşit în întâmpinare. Maria însă stătea în casă. 21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus: "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit! 22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da". 23 Isus i-a spus: "Fratele tău va învia". 24 Marta i-a zis: "Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă". 25 Isus i-a spus: "Eu sunt învierea şi viaţa. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; 26 şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?" 27 Ea, răspunzând, i-a zis: "Da, Doamne; eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume".
Cuvântul Domnului


* sau, la alegere:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12b
(Aleluia) "Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii". (Aleluia)


EVANGHELIA
Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42
În acel timp, Isus şi discipolii săi au intrat într-un sat. O femeie cu numele de Marta i-a primit în casa ei. 39 Aceasta avea o soră numită Maria, care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. 40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: "Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!" 41 Domnul, răspunzând, i-a zis: "Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, 42 însă un lucru e necesar: Maria şi-a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată".
Cuvântul Domnului

Supliment
Marta trăia cu fratele său, Lazăr, şi cu sora sa, Maria, în Betania, la circa 3 km de Ierusalim. Isus era prietenul lor şi Marta îl primea cu atât mai multă strădanie cu cât recunoştea în el pe Mesia. Totuşi, credinţa Martei este lipsită de profunzime. Domnul o invită să realizeze că atitudinea surorii sale este mai bună. Marta reapare în Evanghelie cu prilejul învierii lui Lazăr. Este prezentă şi la banchetul la care participă însuşi Lazăr, fratele readus la viaţă; şi aici se dovedeşte gospodina care are grijă de toate. Lecţia dată de Învăţătorul nu privea, desigur, hărnicia ei lăudabilă, ci prea marea grijă pentru lucrurile materiale, în dauna vieţii interioare. Despre restul vieţii ei nu avem date istorice sigure, deşi povestirile legendare sunt multe.