joi, 28 iulie 2022
Joi din săptămâna a 17-a de peste an
Sf. Victor I, pp. m.

lecturi: Ier 18,1-6; Ps 145; Mt 13,47-53

psaltire: I; culoare: verde

Cum este argila în mâinile olarului, aşa sunteţi voi în mâna mea.
Fericit este acela care îşi are ajutorul în Dumnezeul lui Iacob! (sau Aleluia.)
Oamenii adună ceea ce este bun în coşuri şi aruncă ceea ce este rău.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Orice cărturar... scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi". (Mt 13,52)
Ieremia învaţă de la olar şi Isus de la pescari. Olarul face ce vrea cu lutul său şi pescarii ştiu să sorteze peştele capturat. Mulţumită cuvântului pe care mi-l dă Dumnezeu, ştiu să evaluez ceea ce este bine şi ceea ce este rău în acţiunile mele şi în cuvintele lumii.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Cum este argila în mâinile olarului, aşa sunteţi voi în mâna mea.
Citire din cartea profetului Ieremia 18,1-6
Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul: "Ridică-te şi coboară la casa olarului şi acolo te voi face să auzi cuvântul meu!" 3 Am coborât la casa olarului şi, iată, el făcea o lucrare la roată. 4 Vasul pe care el îl făcea s-a stricat ca lutul în mâna olarului. Dar el a făcut un alt vas aşa cum era plăcut în ochii olarului să facă. 5 Atunci, cuvântul Domnului a fost către mine: 6 Oare nu pot eu să fac cu voi, casă a lui Israel, aşa cum face acest olar? Iată, ca lutul în mâna olarului sunteţi voi în mâna mea, casă a lui Israel!
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),1-2.3-4.5-6ab (R.: 5a)
R.: Fericit este acela care îşi are ajutorul în Dumnezeul lui Iacob!
sau:
Aleluia.


1 Laudă-l, suflete al meu, pe Domnul!
2 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,
voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi trăi. R.


3 Nu vă puneţi încrederea în cei nobili,
în fiii oamenilor, care nu pot să mântuiască!
4 Suflarea lor trece, iar ei se întorc în ţărână
şi în aceeaşi zi se destramă planurile lor. R.


5 Fericit este acela care îl are ca ajutor
pe Dumnezeul lui Iacob;
care-şi pune speranţa în Domnul Dumnezeul său!
6ab El a făcut cerul şi pământul,
marea şi toate câte se află în ele. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)


EVANGHELIA
Oamenii adună ceea ce este bun în coşuri şi aruncă ceea ce este rău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,47-53
În acel timp, Isus le-a spus mulţimilor: "Împărăţia cerurilor este asemenea năvodului aruncat în mare, care adună de toate. 48 Când s-a umplut, oamenii îl trag la ţărm, se aşază, adună ceea ce este bun în coşuri şi aruncă ceea ce este rău. 49 Tot aşa va fi la sfârşitul lumii: vor veni îngerii şi-i vor separa pe cei răi dintre cei drepţi 50 şi îi vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. 51 Aţi înţeles toate acestea?" I-au spus: "Da!" 52 Atunci le-a zis: "De aceea orice cărturar instruit în ale împărăţiei cerurilor este asemenea stăpânului casei care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi". 53 Când a terminat Isus parabolele acestea, a plecat de acolo.
Cuvântul Domnului

Supliment
Parabola năvodului este asemenea cu cea a neghinei în mijlocul grâului. Elementul principal este alegerea peştilor. Aici se accentuează perspectiva "judecăţii" ca ultimă fază a împărăţiei lui Dumnezeu. Nimeni nu are motiv să-l judece pe aproapele, dar fiecare trebuie să fie foarte conştient pentru a putea lua astăzi decizia justă şi pentru a fi mereu gata la convertire.