miercuri, 27 iulie 2022
Miercuri din săptămâna a 17-a de peste an
Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m.

lecturi: Ier 15,10.16-21; Ps 58; Mt 13,44-46

psaltire: I; culoare: verde

Pentru ce este suferinţa mea fără sfârşit? Dacă te vei întoarce la mine, vei fi din nou slujitorul meu.
Tu, Doamne, eşti un loc de refugiu în ziua strâmtorării mele.
Merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Cuvintele tale au fost spre bucuria mea şi spre veselia inimii mele". (Ier 15,16)
Ieremia îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru cuvântul său, care i-a umplut inima de bucurie. De jur împrejur a găsit motive de îngrijorare şi tristeţe, dar cuvântul lui Dumnezeu oferă răsplată. Acesta este motivul pentru care omul este ca acela care caută o comoară sau o perlă preţioasă, aşa cum spune Isus. În faţa acelei comori şi a acelei perle, orice altceva îşi pierde valoarea. Ai înţeles? Perla şi comoara este Isus, cuvântul lui Dumnezeu: tot ceea ce ai trebuie să fie folosit pentru a-l dobândi pe el.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Pentru ce este suferinţa mea fără sfârşit? Dacă te vei întoarce la mine, vei fi din nou slujitorul meu.
Citire din cartea profetului Ieremia 15,10.16-21
În zilele acelea, Ieremia s-a plâns: Vai de mine, mamă, că m-ai născut certăreţ şi arţăgos pentru toată ţara. Nu am dat cu împrumut şi nici nu m-au împrumutat, şi totuşi mă blestemă toţi. 16 Cuvintele tale au fost găsite, iar eu le-am devorat. Cuvintele tale au fost spre bucuria mea şi spre veselia inimii mele, pentru că numele tău este chemat asupra mea, Doamne Dumnezeule Sabaot. 17 Nu am stat în adunarea celor care batjocoresc şi nu m-am veselit. Înaintea mâinii tale am stat singur, pentru că m-ai umplut de indignare. 18 De ce să fie chinul meu fără sfârşit şi rana mea de nevindecat: refuză să se vindece. Eşti tu pentru mine ca un izvor fals, unde apa nu durează? 19 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: dacă te vei întoarce, te voi lăsa să te întorci şi vei sta înaintea mea; dacă vei scoate ceea ce este valoros din ceea ce e fără valoare, vei fi ca gura mea. Atunci ei se vor întoarce la tine, dar tu să nu te întorci la ei. 20 Te voi pune pentru poporul acesta ca un zid întărit de bronz, ei vor lupta împotriva ta, dar nu vor putea să te doboare, pentru că eu sunt cu tine ca să te mântuiesc şi să te eliberez - oracolul Domnului. 21 Te voi elibera din mâna celor răi, te voi salva din braţele celor violenţi.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 58(59),2-3.4-5.10-11.17.18 (R.: 17d)
R.: Tu, Doamne, eşti un loc de refugiu în ziua strâmtorării mele.


2 Dumnezeul meu, eliberează-mă de duşmanii mei,
apără-mă de cei care se ridică împotriva mea!
3 Eliberează-mă de cei care săvârşesc nelegiuirea
şi mântuieşte-mă de oamenii vărsători de sânge! R.


4 Iată-i că stau la pândă să-mi ia sufletul!
Cei puternici se ridică împotriva mea.
5 Nici vină, nici păcat nu este în mine, Doamne.
Trezeşte-te la strigătul meu şi priveşte;
fără noimă ei aleargă, se pregătesc să mă atace! R.


10 Către tine privesc, tăria mea,
pentru că numai tu, Dumnezeule, eşti refugiul meu!
11 Îndurarea Dumnezeului meu îmi vine în întâmpinare.
Dumnezeu mă va face să-i privesc de sus pe duşmanii mei. R.


17 Dar eu voi cânta puterea ta,
dis-de-dimineaţă voi striga de bucurie pentru îndurarea ta,
pentru că tu eşti un turn de scăpare pentru mine,
un loc de refugiu în ziua strâmtorării mele. R.


18 Tăria mea, ţie vreau să-ţi cânt!
Căci tu, Dumnezeule, eşti turnul meu de scăpare,
Dumnezeule, îndurarea mea! R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,15b
(Aleluia) "V-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute", spune Domnul. (Aleluia)


EVANGHELIA
Merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-46
În acel timp, Isus a spus: "Împărăţia cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde şi, plin de bucurie, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 La fel, împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare valoare, merge, vinde tot ce are şi îl cumpără".
Cuvântul Domnului

Supliment
A-l alege pe Isus este o ocazie excepţională pentru a obţine ceea ce dorim cu atâta nesaţ: bucuria. Nebun de bucurie, omul care a găsit comoara merge să vândă totul. Să vând siguranţele mele, egoismele mele, suficienţele mele, orgoliile mele... pentru a spune un da durabil şi generos vocaţiei mele personale.